Voedselverlies en Voedselverspilling

01.12.2016

Situering en visie voor de voedingsindustrie

Voedselverlies en -verspilling komen steeds meer in de aandacht en dit zowel op Belgisch, Europees en mondiaal vlak. Terecht. Vanuit milieu, economisch en sociaal perspectief is voedselverspilling namelijk onaanvaardbaar. FEVIA, als vertegenwoordiger van de Belgische voedingsindustrie, wil zich mee engageren om deze problematiek aan te pakken. Als opstap heeft FEVIA een plan van aanpak en relevante kennis samengebracht in dit document, dat als een leidraad kan dienen voor voedingsbedrijven. Het laat de lezer kennismaken met de verschillende aspecten van voedselverlies en reikt initiatieven en maatregelen aan voor de strijd tegen voedselverlies.

Bijlages: