Voedselverlies en -verspilling

Voedselverlies vindt plaats wanneer eetbare grondstoffen of producten verloren gaan voor menselijke consumptie. Voedselverlies is een belangrijke maatschappelijke uitdaging die ook voedingsbedrijven aanbelangt. Het gaat immers gepaard met verlies van grondstoffen, efficiëntie en financiële middelen. Fevia werkt actief mee aan het monitoren en het helpen verminderen van voedselverliezen via concrete acties en roadmaps. Fevia stimuleert haar leden ook om voedseloverschotten weg te schenken via caritatieve instellingen.

Nieuws

Standpunten

Pers

Kalender