Eén Europees systeem voor nutritionele etikettering

Maud Sermeus
07.08.2020

Consumenten wensen steeds meer informatie over de voedingsproducten die ze kopen. Dat is zeker het geval voor wat betreft de samenstelling en de voedingswaarde van dat product. Fevia en haar leden nemen daarvoor al jaren initiatieven en willen via de info op verpakkingen van voedingsproducten consumenten helpen om goed geïnformeerde keuzes te kunnen maken.

Voor Fevia staat de promotie van een gezonde, actieve levensstijl met een evenwichtige en gevarieerde voeding centraal. Elk product kan daarin een rol spelen en één geharmoniseerd systeem is volgens ons de beste garantie om de consument geïnformeerd te laten kiezen. Transparantie is daarbij zowel voor de consument als voor de voedingsindustrie essentieel om te kunnen streven naar een gevarieerde en evenwichtige voeding.

Sinds het in voege treden van Europese “Food Information to Consumers” verordening in 2016 is het wettelijk verplicht om de voedingswaarde van producten op de verpakking weer te geven. Fevia pleitte reeds jaren voor zo’n verplichting en juicht die dan ook toe. We hielpen de voorbije jaren onze bedrijven om de noodzakelijke aanpassingen aan de etiketten door te voeren. 

Naast de wettelijk geharmoniseerde nutritionele informatie kunnen bedrijven bijkomend ook andere systemen (Front-of-Pack) toepassen. In tegenstelling tot de Reference Intakes (“Referentie-Innames”) schrijft Europa niet voor hoe die systemen er exact moeten uitzien, maar stelt zij algemene criteria op waaraan bedrijven moeten voldoen[1].

Fevia moedigt bedrijven die er zelf voor kiezen om een dergelijk bijkomend systeem toe te passen aan om dat steeds consequent te doen voor alle producten. De Nutri-Score kan daarbij een goede optie zijn. In ieder geval moet zo’n toekomstig systeem voor ons voldoen aan een aantal voorwaarden:

  1. Het systeem moet Europees geharmoniseerd zijn: we moeten streven naar identieke regels in de ganse Europese Unie, met inbegrip van één enkele visuele representatie.
  2. Zolang de Europese wetgeving niet één systeem verplicht gaat de voorkeur uit naar een vrijwillige toepassing.
  3. Het systeem moet wetenschappelijk onderbouwd zijn met de toepassing van een nauwkeurig wetenschappelijk proces, een transparante methodologie en consistente berekeningsmethoden.
  4. Het systeem moet in lijn zijn met de nutritionele aanbevelingen waarover een Europese consensus bestaat.
  5. We vragen een streng toepassingsproces waarbij de bevoegde controleoverheden overal in de EU een correcte en identieke implementatie garanderen.
  6. De toepassing moet zo toegankelijk mogelijk zijn voor de bedrijven: gratis gebruik van het logo, handleidingen die gemakkelijk te begrijpen en toe te passen zijn, rekenmodule die gemakkelijk te gebruiken is, een grafische charter voor het logo, beschikbaarheid van alle info in alle talen van de EU, enzovoort.
  7. We vragen de autoriteiten om een duidelijke communicatie te voorzien naar het grote publiek zodat consumenten het systeem correct begrijpen en toepassen.

In tussentijd pleiten we ervoor om verder na te denken over mogelijke verfijningen van het huidige Franse Nutri-Score systeem:

  • Zorg dat het algoritme van Nutri-Score coherent is met de gebruiksvoorwaarden van de Nutrition & Health Claims verordening 1924/2006
  • Maak differentiatie mogelijk binnen eenzelfde categorie van producten: het algoritme zou zodanig moeten ontworpen zijn zodat de bekomen score toelaat te differentiëren tussen producten die behoren tot eenzelfde categorie.
  • Waar mogelijk, probeer gemeenschappelijke noemers uit de nationale voedingsrichtlijnen (Food Based Dietary Guidelines) te distilleren, voor zover die binnen Europa worden gedragen.
 

[1] Cf. artikel 35 van de FIC verordening 1169/2011