Fevia Standpunt rond Voedingswaarde etikettering

Maud Sermeus
30.01.2019

Consumenten wensen steeds meer informatie over de voedingsproducten die ze kopen. Dat is zeker het geval voor wat betreft de samenstelling en voedingswaarde. Transparantie is zowel voor de consument als voor de voedingsindustrie essentieel om te kunnen streven naar een gevarieerde en evenwichtige voeding. Fevia en haar leden nemen daarvoor al jaren initiatieven en willen via de info op verpakkingen van voedingsproducten consumenten helpen om goed geïnformeerde keuzes te kunnen maken.

Wettelijk verplichte aanduidingen op het etiket

Fevia vroeg reeds in 2006 om de voedingswaarde van producten verplicht op de verpakking weer te geven. De sector was niet alleen met dit standpunt een voorloper, maar ook in de praktijk namen de leden van Fevia het voortouw. Lang voordat dit wettelijk verplicht werd[1], plaatsten reeds meer dan 80% van de voedingsbedrijven informatie over de voedingswaarde vrijwillig op hun verpakkingen[2]. Ongeveer 60% gaven de voedingswaarde informatie eveneens per portie, via het GDA-systeem[3] (Guideline Daily Amount).

Intussen is de wettelijke verplichting waarvoor Fevia destijds pleitte sinds 2016 effectief in voege getreden met de Europese verordening “Food Information to Consumers”, FIC. Fevia juicht die Europese harmonisatie toe en hielp de voorbije jaren bedrijven om de noodzakelijke aanpassingen aan de etiketten door te voeren. Die wetgeving is verplicht voor alle voedingsproducten en zorgt ervoor dat je als consument geïnformeerd kunt kiezen. Zo vind je vandaag op de achterkant (Back-of-Pack) van verpakkingen niet alleen de lijst met ingrediënten en allergenen, maar ook de voedingswaarde informatie met gegevens per 100 gram of per 100 milliliter.

Bovendien ontwikkelden we educatieve materialen voor zowel gezondheidsprofessionals als  consumenten.

Ontdek in deze video van Fevia en de FOD Volksgezondheid hoe je voedingsetiketten leest >

Bestaande, vrijwillige manieren om de voedingswaarde voor te stellen

Naast de wettelijk verplicht voedingswaarde informatie, zijn er ook andere manieren om de voedingswaarde van producten voor te stellen op de voorkant (Front-of-Pack) van de verpakking via de “Referentie-Innames” (RI, vroeger bekend als GDA). Bedrijven mogen dit vrijwillig toepassen, maar moeten daarbij bepaalde wettelijk vastgelegde voorwaarden respecteren.

Bron: https://www.referenceintakes.eu/nl/reference-templates.html

Voor het vrijwillige “Referentie-Innames” (RI) systeem voorziet de “Food Information to Consumers” verordening een geharmoniseerd wettelijk kader dat duidelijk omschrijft hoe bedrijven de informatie moeten weergeven. Heel wat bedrijven passen dat systeem vandaag al toe op de voorkant (Front-of-Pack) van verpakkingen.

Zo krijg je als consument vandaag al bijkomende informatie bovenop de wettelijk verplichte informatie per 100g of 100ml op de achterkant en per portie (vrijwillig), alsook % per Referentie-Innames (vrijwillig).

Eén geharmoniseerd Europees systeem

Naast wettelijk geharmoniseerde voedingswaarde informatie (FIC) komen er andere vrijwillige (Front-of-Pack) systemen op de markt, vaak met gebruik van kleuren. In België hebben een aantal bedrijven gekozen voor bijvoorbeeld het “verkeerslicht-model”, zoals het sinds jaren in het Verenigd Koninkrijk en Ierland bestaat (info per 100g/100ml) of de Nutri-Score. In tegenstelling tot de Reference Intakes (“Referentie-Innames”) schrijft Europa niet voor hoe zo’n systeem er exact moet uitzien.

In uitvoering van de FIC verordening, heeft de Europese Commissie een evaluatieproces van de bestaande vrijwillige systemen opgestart en is het de bedoeling dat de EU Commissie met voorstellen zal komen om bijkomende voedingswaarde informatie systemen te harmoniseren.

We vinden dat, als er een vrijwillig systeem komt, dat Europees geharmoniseerd moet zijn, met één visuele weergave en één set nutritionele criteria. Voor Fevia staat de promotie van een gezonde, actieve levensstijl met een evenwichtige en gevarieerde voeding centraal. Elk product kan daarin een rol spelen en één geharmoniseerd systeem is de beste garantie om de consument geïnformeerd te laten kiezen.

Vrijwilligheid staat voor ons dus centraal, maar bedrijven die er zelf voor kiezen om een dergelijk bijkomend systeem toe te passen, moedigen we aan om dat consequent te doen.

Principes waaraan vrijwillige systemen voor Fevia moeten voldoen

Om consumenten te helpen een geïnformeerde keuze te maken, moeten aanvullende manieren om de voedingswaarde van levensmiddelen voor te stellen volgens Fevia steeds begrijpelijk zijn voor de consument en de achterliggende criteria en methodiek moeten transparant zijn, gebaseerd op wetenschappelijke onderzoek en in lijn met nutritionele aanbevelingen waarover consensus bestaat op Europees niveau.

[1] Voedingswaarde-etikettering is wettelijk verplicht sinds midden december 2016.

[2] Cf. tiende rapport van de initiatieven van de Belgische voedingsindustrie i.v.m. nutritioneel beleid, slide 12 https://www.fevia.be/sites/fevia/files/media/10de_nutritioneel_rapport_fevia_nl.pdf

[3] Cf. tiende rapport van de initiatieven van de Belgische voedingsindustrie i.v.m. nutritioneel beleid, slide 12