Doelstelling 5

Transparant communiceren over voedingswaarden

We willen zo transparant mogelijk communiceren over de voedingswaarde van onze producten. Dat betekent dat we mikken op meer bedrijven die meer extralegale informatie ter beschikking stellen. Zo willen we het voor consumenten gemakkelijker maken om te kiezen voor evenwichtige voeding en dranken.
PDF-pictogram Download PDF fiche (399.24 KB)

Wat is onze doelstelling richting 2025?

We moeten ervoor zorgen dat de consument beschikt over de nodige info zodat hij een bewuste keuze kan maken. Samen met voedingsbedrijven proberen we daarom zo transparant mogelijk te communiceren over de nutritionele waarde van de voeding en de dranken die we consumenten aanbieden.

We gaan hierbij verder dan de wettelijk verplichte voedingswaarde-etikettering, zoals bepaald door de zogenaamde FIC-verordening (Food Information to Consumers). Het doel is een stijgende tendens: meer bedrijven stellen meer extralegale informatie ter beschikking voor meer van de voeding en dranken die ze op de markt brengen.

Hoe willen we die doelstellingen bereiken?

We willen via verschillende kanalen bijkomende informatie delen over de voeding en dranken die we op de markt brengen:

  • Op verpakkingen, door extralegale nutritionele informatie op te nemen in de voedingswaarde-etikettering, bijvoorbeeld Nutri-Score of referentie-innames.
  • Via de merknamendatabank Nubeldeze vzw beheert de nutritionele, wetenschappelijke informatie over voeding en dranken die in het normale Belgische voedingspatroon voorkomen. De databank geeft voedingsinformatie over meer dan 7.000 voedingsmiddelen en merkproducten.  
  • Via het online platform “My Product Manager” van GS1, de organisatie die globale standaarden ontwikkelt voor de identificatie, het vastleggen en delen van gegevens. Op dit platform delen we gegevens over de samenstelling van onze voeding en dranken, bijvoorbeeld de ingrediënten en voedingswaarden.
  • We kunnen het platform van GS1 ook koppelen aan onze eigen websites. Op die manier kunnen consumenten die online winkelen zowel de verplichte informatie (FIC-voorschriften) als informatie die vrijwillig wordt verstrekt, terugvinden.
  • Via bijkomende informatie op onze eigen websites.

Waar staan we vandaag?

Periodiek (jaarlijks of tweejaarlijks) zal Fevia nagaan welke extralegale nutritionele informatie bedrijven ter beschikking stellen en welke informatiekanalen voedingsbedrijven gebruiken om consumenten te informeren over de samenstelling van hun producten. Daarvoor zal Fevia eerst een nulmeting vastleggen via een vragenlijst naar de leden.

De gegevens om de evolutie na te gaan, halen we uit bovenstaande vragenlijst, uit de merknamendatabank van NUBEL, het “My Product Manager”-platform van GS1 en via NUTRITRACK van Sciensano. Die laatste is een monitoringsysteem om de kwaliteit van voeding op de Belgische markt te volgen

Wat doen we concreet als sector?

  • Fevia houdt haar leden op de hoogte via een wekelijkse update, vergaderingen van de FIC-werkgroep en infosessies met de Belgische overheid. Via dezelfde kanalen sensibiliseert Fevia haar leden over de toegevoegde waarde van het aanbieden van extra nutritionele informatie op vrijwillige basis.
  • We werken samen met GS1 om de FIC-voorschriften te implementeren met betrekking tot ‘verkoop op afstand’ en om afspraken te maken over het ter beschikking stellen van extralegale info.
  • We overleggen met Nubel en GS1 over (de modaliteiten rond) het ter beschikking stellen van onze respectievelijke gegevens.
  • In augustus 2020 publiceerde Fevia een gezamenlijk standpunt over nutritionele etikettering. Dit standpunt weerspiegelt onze bereidheid om vrijwillig extralegale voedingswaarde-informatie beschikbaar te maken voor de consument.