Doelstelling 24

Verder investeren in duurzame loopbanen en levenslang leren

Door digitalisering en robotisering evolueren we naar een hoogtechnologische sector, klaar voor de toekomst. Hierbij is het niet alleen belangrijk om de talenten te vinden. We willen ook de food heroes, die vandaag al aan de slag zijn in onze sector, meenemen en klaarmaken voor die transitie.
PDF-pictogram Download PDF fiche (679.05 KB)

Wat is onze doelstelling richting 2025?

Om de huidige en toekomstige werknemers mee te nemen in de uitdagingen van de voedingsindustrie, moeten we werken aan duurzame loopbanen. Bovendien eindigt de loopbaan niet bij een uitdiensttreding uit een voedingsbedrijf. We willen onze food heroes, werknemers die vandaag al aan de slag zijn in de sector, begeleiden in hun verdere loopbaan binnen de voedingsindustrie.

Hoe willen we die doelstellingen bereiken?

 • We werken aan duurzame loopbanen door van bij de start tot het einde van de tewerkstelling in te zetten op levenslang leren, ondersteuning van leidinggevenden, HR- en organisatie-advies. Bedrijven en werknemers doen meer en meer een beroep op het ondersteuningsaanbod van Loopbaanfonds Voedingsindustrie. Dat aanbod wordt bovendien voortdurend geactualiseerd.
 • Herscholing (reskilling) en omscholing (upskilling) zijn hierbij erg belangrijk, want zo zorgen we ervoor dat onze werknemers mee zijn in de transitie van onze sector. Bedrijven en werknemers doen een beroep op het Loopbaanfonds Voedingsindustrie om een antwoord te bieden op de uitdagingen in de verschillende fases in een loopbaan in de voedingsindustrie. Meer specifiek bij de start (instroom), bij veranderingen (transitie) en bij eindeloopbaan. Die uitdagingen worden sterk bepaald door de digitalisering en robotisering van de sector.
 • We blijven investeren in initiatieven en expertise op het gebied van loopbaanontwikkeling in de voedingsindustrie.
 • We werken met Flanders’ FOOD, Wagralim en Alimento aan digitalisering op de werkvloer, met Workitects aan innovatieve arbeidsorganisaties en met HIVA KULeuven in het kader van de Leerstoel Arbeid in de voedingsindustrie 4.0 en bouwen zo meer en meer expertise op.
 • Fevia, Flanders’ FOOD en Wagralim stimuleren voedingsbedrijven om deel te nemen aan Factory of the Future, een initiatief in het kader van het Made Different-actieplan van de Vlaamse en Waalse regering met Agoria en Sirris. Via 7 noodzakelijke transformaties kunnen bedrijven zich klaarstomen voor de toekomst. 

Waar staan we vandaag?

Binnen Alimento ontwikkelen we al jaren ondersteuning van onthaal, opleiding, werkdruk en arbeidsomstandigheden. In 2019 spraken we in het sectorakkoord af om die ondersteuning verder uit te breiden, verder af te stemmen op de noden en ook verder bekend te maken. Daarom richtten we in de schoot van Alimento het Loopbaanfonds Voedingsindustrie op.

Daarnaast ondersteunt Fevia al enkele jaren het initiatief Factory of the Future, waarvan verschillende voedingsbedrijven met trots die titel al dragen.  

Opleidingen in het kader van transitie

2020

2021

2022

Instroom

533

507

855

Doorstroom

25

76

70

Werkhervatting

 -

2

Persoonlijk opleidingsbudget

-

-

12

Werknemers

590

611

994

Loopbaanbegeleiding

2020

2021

2022

Personen

32

28

48


Cijfers Alimento

 

Wat doen we concreet als sector?

 • In 2020 lanceerden we de website loopbaanfonds.be.
  • Een eerste aanbod voor werkgevers richt zich op HR-beleid, loopbaanbeleid, diversiteit, digitalisering en automatisering.
  • Werknemers kunnen er terecht voor loopbaanbegeleiding, opleidingen en ondersteuning bij de combinatie werk en gezin.
 • In het kader van een studie gefinancierd door de Vlaamse Overheid in opdracht van Flanders’ FOOD, Fevia Vlaanderen en Alimento werden de toekomstige competentienoden in kaart gebracht.
 • We starten een Leerstoel Arbeid 4.0 op met KU Leuven en het HIVA-onderzoeksinstituut. We onderzoeken hoe het werk in de verschillende sectoren, beroepsgroepen en jobs in de voedingsindustrie in België verandert onder invloed van digitalisering, globalisering, demografische veranderingen en een wijzigende arbeidsmarkt. Met die expertise actualiseren we het ondersteuningsaanbod van de Loopbaanfonds Voedingsindustrie.
 • We hebben strategische samenwerkingen met VDAB, Forem en competentiecentra Formalim en Epicuris en zorgen zo voor opleidingen voor werknemers in de sector.  
 • We stimuleren voedingsbedrijven om deel te nemen aan Factory of the Future, een initiatief in het kader van het Made Different-actieplan van de Vlaamse en Waalse regering met Agoria en Sirris. Via 7 noodzakelijke transformaties kunnen bedrijven zich klaarstomen voor de toekomst. 
 • We stimuleren de kennisuitwisseling tussen bedrijven in de HR-Clubs van Fevia en binnen de HR-platform van Alimento.

Wat hebben wij gedaan sinds de lancering van de roadmap?: 

 • We maken de switch naar een loopbaanbeleid waarbij bedrijven hun werknemers meer en meer stimuleren tijdens de volledige loopbaan met levenslang leren, omgaan met digitalisering, het anders organiseren van het werk. Daarbij doen ze een beroep op het HR- en organisatieadvies met specifieke aandacht voor innovatieve arbeidsorganisatie. Fevia en Alimento zetten dit in de kijker via hun nieuwsbrieven en artikels. We delen ervaringen tijdens HR Clubs, Food.be Snacks en evenementen. We spreken daarbij ook tijdens events van onze partners zoals Flanders' FOOD.
  Enkel belangrijke evenementen waar dit aan bod komt:
  • Food Connections september 2023
  • Food Forward event april 2023
  • Event Flanders’ Food “Samen digitaliseren: hoe neem je je mensen mee?”, november 2022
 • Meer en meer bedrijven stappen in in de projecten innovatieve arbeidsorganisatie, om zo de arbeidsorganisatie in hun bedrijf anders aan te pakken. Uit het onderzoek in kader van de Leerstoel Arbeid 4.0 KU Leuven – HIVA blijkt bovendien dat die vernieuwende arbeidsorganisatie bijdraagt tot duurzamere loopbanen en een verhoging van het werkbaar werk. In 2023 werd bovendien een project opgestart in de schoot van Alimento rond innovatieve arbeidsorganisatie specifiek in KMO’s
 • We namen deel aan de eerste fase van de Leerstoel Arbeid 4.0 KU Leuven – HIVA onder de vorm van enquête bij de werknemers uit de sector. Die resultaten werden onder andere op Food Future Academy van september 2022 bekendgemaakt.  
 • Binnen strategische partnerschappen met VDAB, Forem, Formalim en Epicuris zetten we in op levenslang leren en ontwikkeling van werknemers. De sector ondersteunde Formalim Verviers bij de heropstart na overstromingen.
 • Goede praktijken en innovaties delen is belangrijk. Daarom werkten we mee aan de nieuwsbrief van Flanders’ FOOD en aan de Z-Food reeks op Kanaal Z over digitalisering op de werkvloer (bekijk hier de aflevering)
 • Verschillende bedrijven namen opnieuw deel aan Factory of the Future
 • In 2019 legden we tijdens de sectorale onderhandelingen de kiemen voor de oprichting van een loopbaanfonds in de schoot van Alimento, sindsdien gingen we verder op dit pad met als resultaat in 2023: het omvormen van het vormingsfonds Alimento in het Loopbaanfonds Alimento. Daarmee onderstrepen we het belang van het ondersteunen van de ruim 100.000 Food Heroes in al fases van hun loopbaan en het ondersteunen van de voedingsbedrijven bij die fasen en bij loopbaanbeleid via HR-advies en organisatieadvies.

Andere doelstellingen binnen dit thema