Doelstelling 24

Verder investeren in duurzame loopbanen en levenslang leren

Door digitalisering en robotisering evolueren we naar een hoogtechnologische sector, klaar voor de toekomst. Hierbij is het niet alleen belangrijk om de talenten te vinden. We willen ook de food heroes, die vandaag al aan de slag zijn in onze sector, meenemen en klaarmaken voor die transitie.
PDF-pictogram Download PDF fiche (417.62 KB)

Wat is onze doelstelling richting 2025?

Om de huidige en toekomstige werknemers mee te nemen in de uitdagingen van de voedingsindustrie, moeten we werken aan duurzame loopbanen. Bovendien eindigt de loopbaan niet bij een uitdiensttreding uit een voedingsbedrijf. We willen talentvolle werknemers begeleiden in hun verdere loopbaan en in hun transitie naar een nieuwe werkgever, idealiter binnen de voedingsindustrie. 

Hoe willen we die doelstellingen bereiken?

We zetten in op duurzame loopbanen door van bij de start tot het einde van de tewerkstelling in te zetten op levenslang leren, ondersteuning van leidinggevenden, HR- en organisatie-advies: 

 • Fevia licht bedrijven en werknemers nog meer in over het ondersteuningsaanbod van het Loopbaanfonds Voedingsindustrie. Zo verhoogt het aantal keren dat voedingsbedrijven en werknemers een beroep doen op het Loopbaanfonds. 

Herscholing (reskilling) en omscholing (upskilling) zijn hierbij erg belangrijk, want zo zorgen we ervoor dat onze werknemers mee zijn in de transitie van onze sector. 

 • We versterken het aanbod van het Loopbaanfonds Voedingsindustrie om een antwoord te bieden op de uitdagingen in de verschillende fases in een loopbaan in de voedingsindustrie. Meer specifiek bij de start (instroom), bij veranderingen (transitie) en bij eindeloopbaan. Die uitdagingen worden sterk bepaald door de digitalisering en robotisering van de sector. 
 • We verhogen het aantal upskilling-trajecten binnen bedrijven.

We blijven investeren in initiatieven en expertise op het gebied van loopbaanontwikkeling in de voedingsindustrie. 

 • We werken met Flanders’ FOOD, Wagralim en Alimento aan digitalisering op de werkvloer en met Workitects aan innovatieve arbeidsorganisaties. 

We zetten die kennis bovendien om in nieuwe initiatieven, promoten deze en stimuleren bedrijven om effectief aan de slag te gaan met die initiatieven om zo een duurzaam loopbaanbeleid uit te bouwen. 

 • We stemmen het aanbod van het Loopbaanfonds Voedingsindustrie verder af op de noden van de bedrijven en werknemers. We verwerven hiertoe de nodige inzichten via onze HR-Clubs en uit het onderzoek in het kader van de Leerstoel 4.0. 
 • Fevia, Flanders’ FOOD en Wagralim stimuleren voedingsbedrijven om deel te nemen aan Factory of the Future, een initiatief in het kader van het Made Different-actieplan van de Vlaamse en Waalse regering met Agoria en Sirris. Via 7 noodzakelijke transformaties kunnen bedrijven zich klaarstomen voor de toekomst.  
   

Waar staan we vandaag?

Binnen Alimento ontwikkelen we al jaren ondersteuning van onthaal, opleiding, werkdruk en arbeidsomstandigheden. In 2019 spraken we in het sectorakkoord af om die ondersteuning verder uit te breiden, verder af te stemmen op de noden en ook verder bekend te maken. Daarom richtten we in de schoot van Alimento het Loopbaanfonds Voedingsindustrie op. 
Daarnaast ondersteunt Fevia al enkele jaren het initiatief Factory of the Future, waarvan verschillende voedingsbedrijven met trots die titel al dragen.  

Wat doen we concreet als sector?

 • In 2020 lanceerden we de website loopbaanfonds.be. Een eerste aanbod voor werkgevers richt zich op HR-beleid, loopbaanbeleid, diversiteit, digitalisering en automatisering. Werknemers kunnen er terecht voor loopbaanbegeleiding, opleidingen en ondersteuning bij de combinatie werk en gezin. 
 • In het kader van de Scope studie werden de toekomstige competentienoden in kaart gebracht. 
 • We starten een Leerstoel Arbeid 4.0 op met KU Leuven en het HIVA-onderzoeksinstituut. We onderzoeken hoe het werk in de verschillende sectoren, beroepsgroepen en jobs in de voedingsindustrie in België verandert onder invloed van digitalisering, globalisering, demografische veranderingen en een wijzigende arbeidsmarkt. 
 • We hebben strategische samenwerkingen met VDAB, Forem en competentiecentra Formalim en  Epicuris. 
 • We stimuleren voedingsbedrijven om deel te nemen aan Factory of the Future, een initiatief in het kader van het Made Different-actieplan van de Vlaamse en Waalse regering met Agoria en Sirris. Via 7 noodzakelijke transformaties kunnen bedrijven zich klaarstomen voor de toekomst.  
 • We stimuleren de kennisuitwisseling tussen bedrijven in de HR-Clubs van Fevia met Alimento. 

Andere doelstellingen binnen dit thema