Coca-Cola medewerkers maken de Anderlechtse Kanaalzone schoon tijdens De Grote Lenteschoonmaak

15.07.2019

Dat Coca-Cola Enterprises Belgium veel belang hecht aan duurzaamheid staat buiten kijf. Jaarlijks organiseert ze verschillende recycleer initiatieven en neemt een team deel aan verschillende opruimacties van de Mooimakers en Wallonie Plus Propre.

De Grote Lenteschoonmaak

Eén van die acties waar Coca-Cola haar schouders onder zet, in zowel Vlaanderen als Wallonië, is De Grote Lenteschoonmaak. De medewerkers van de vestigingen in Anderlecht, Gent, Antwerpen, Londerzeel en Chaudfontaine trokken op pad om in de buurt zoveel mogelijk zwerfvuil op te ruimen.

In de hoofzetel van Coca-Cola, in Anderlecht sloegen ze, onder het goedkeurend oog van de burgemeester van Anderlecht, Eric Tomas en de schepen van milieu Allan Neuzy, de handen in elkaar met Net Brussel. Deze organisatie staat in voor een schoon en net Brussel. Net Brussel doet dat door afvalophaling en -verwerking, reinigingsacties en pedagogie van de burgers.

Onlangs nog trok Net Brussel aan de alarmbel over de toenemende hoeveelheid sluikstort en zwerfvuil in de Kanaalzone van Anderlecht. Eric Tomas: “In een aantal verloren hoeken van Anderlecht zijn er mensen die ’s nachts of in het weekend gaan sluikstorten. Dit vormt een bijkomende uitdaging voor de stedelijke diensten.”

Met meer dan 40 medewerkers en twee bakfietsen trok het team van Coca-Cola er op uit om zo veel mogelijk vuil te verwijderen. “De grootste zorg van de bevolking is veiligheid en netheid. Initiatieven zoals deze, waarbij Coca-Cola deelneemt aan de Grote Lenteschoonmaak, zijn dus enorm positief”, zegt Eric Tomas. Allan Neuzy beaamt dit: “Een propere gemeente is de taak van iedereen. Zowel op niveau van de burger maar ook op bedrijfsniveau.”

This is Forward

Het vrijwilligersprogramma is een onderdeel van het This Is Forward-actieplan waar Coca-Cola Entreprises Belgium tegen 2025 een aantal engagementen aangaan op het vlak van onze dranken, onze verpakkingen en onze positieve invloed op de lokale samenleving. Het plan kwam er na een diepgaand onderzoek bij 12.000 consumenten in zes landen, stakeholders, regeringen, ngo’s en Coca-Cola-medewerkers.

In de This Is Forward-week legde het bedrijf hier nog eens extra de nadruk op. Dit jaar doet Coca-Cola dat door op vier verschillende momenten aan vrijwilligerswerk te doen. Ben Bijnens, Benelux Country Director bij Coca-Cola Services trekt de werkhandschoenen aan en gaat de buurt rond het Coca-Cola-kantoor proper maken. “We maken samen een wandeling naar het sorteercentrum van Vorst en ruimen onderweg zwerfvuil op. In Vorst krijgen we dan de kans om te zien hoe zo’n centrum werkt en waarom recyclage belangrijk is. Dat onderwerp ligt het bedrijf, maar ook mij persoonlijk, heel erg nauw aan het hart. Het is dan ook ons doel om tegen 2025 100% van onze verpakkingen in te zamelen zodat ze niet meer in de natuur terecht komen.”

Etienne Gossart, Country Director Belux Coca-Cola European Partners: “Al jaren steunt Coca-Cola verschillende waterprojecten die de grondwaterniveaus herstellen en water terug geven aan de natuur. Tijdens onze This is Forward-week, ga ik samen met collega’s en Natuurpunt de natuur in de Demervallei in Holsbeek in en ga daar de handen uit de mouwen steken.”

Meer weten? Klik hier