Inzamelen en recycleren van drankverpakkingen

De voedingsindustrie verbindt zich ertoe om in 2022 90% van de drankverpakkingen die in België op de markt komen, in te zamelen en te recycleren. In 2017 werd 80,3% van de plastic flessen selectief ingezameld en gerecycleerd. Het recyclagepercentage van blikjes bedraagt bijna 98%, hoewel een aanzienlijk deel van de blikjes niet collectief wordt ingezameld. Ook voor wegwerpflessen uit glas ligt het recyclagepercentage in België zeer hoog.

Ontdek hieronder de acties die wij, samen met onze partners, ondernemen.

PMD-inzameling bij bedrijven verhogen

Het sorteren van PMD-verpakkingen is voor bedrijven verplicht in de drie gewesten van ons land. Toch stellen we vast dat dat dit helemaal niet strookt met de realiteit. Veel bedrijven sorteren hun huishoudelijke verpakkingen nog niet. Fost Plus ontwikkelde een nieuw ondersteuningsmechanisme dat zich zowel richt op de privéoperatoren als op de ondernemingen. Zo wil Fost Plus de sorteerinspanningen stimuleren. Bovendien stelt Fost Plus in de online Sorteerwinkel een reeks praktische instrumenten ter beschikking van de bedrijven. Zo kunnen zij hun intern sorteerproces optimaal organiseren.

Drankverpakkingen inzamelen op locaties waar het wordt verbruikt

Vandaag worden drankverpakkingen, op veel locaties waar drank geconsumeerd wordt, reeds ingezameld: scholen, sportcentra, stranden, winkelcentra,… Fost Plus stelt zich voorop om deze soort inzameling te versterken in heel België. Hiervoor zijn 3 proefprojecten opgestart:

  • het testen van retoursystemen in bepaalde contexten
  • het testen van de selectieve inzameling in vergelijking met een sorteerproces. Dit in combinatie met het nasorteren, in het bijzonder voor de vuilnisbakken op straat
  • op specifieke locaties zoals benzinestations langs snelwegen vergelijken van de hoeveelheid verkochte verpakkingen met de hoeveelheid ingezamelde verpakkingen.

Drankverpakkingen beter inzamelen op festivals

Op heel wat festivals in België consumeren festivalgangers grote hoeveelheden drank. Om de inzameling en de recyclage van het festivalpubliek te verbeteren, wil Fost Plus de samenwerking verbeteren en versterken. In de zomer van 2019 werkt Fost Plus samen met het bekende Festival Dour in het kader van een innoverend proefproject, dat het sorteren van drankverpakkingen faciliteert. Het doel is duidelijk: beter sorteren om meer te recycleren. De twee meest innovatieve pijlers van het project luiden als volgt: alle bekers die gebruikt worden op het festival, zullen uit één enkel materiaal bestaan. Ten tweede voorziet het festival de installatie van een sorteerlijn, zodat het fout gesorteerd afval eruit wordt gehaald.

De uitbreiding van de Nieuwe Blauwe Zak: een goede zaak voor drankverpakkingen

Bij de proefprojecten rond de uitbreiding van de blauwe zak in 2017 en 2018, kwam een belangrijke vaststelling naar boven. Bij een vereenvoudiging van het sorteerproces sorteert de burger de verpakkingen die al in de blauwe zak mogen, zoals drankverpakkingen, dan ook beter.

Acties