Buitenlandse handel

Een sterke toename van de buitenlandse handel

In 2021 bedroeg de uitvoer van voeding en dranken 30 miljard euro. De invoer van dezelfde producten was goed voor 25,2 miljard euro. De handelsbalans heeft daarom een overschot van ongeveer 4,9 miljard euro.

De exportopbrengsten van voeding en dranken stegen met 11,7% ten opzichte van 2021. Dat is de sterkste groei in de laatste 10 jaar.

De waarde van de invoer van voeding en dranken steeg in 2021 met 14,9%. Daardoor kent de handelsbalans een lichte daling met 2,4%, maar is ze nog steeds positief.

 

Belangrijke motor van de Belgische export

De uitvoer van voeding vertegenwoordigt bijna een tiende van de totale uitvoer van België. Hoewel de uitvoer van voeding en dranken tijdens de crisis van 2020 beter stand hield dan die van andere goederen, was het herstel minder sterk (+11,7% voor voeding tegenover +31,9% voor andere goederen).

Zonder de ruime positieve handelsbalans van de voedingsindustrie, zou het tekort van de Belgische (goederen) handelsbalans in 2021 58% hoger liggen.

 

Overal groei, op twee uitzonderingen na

In 2021 steeg de uitvoer in waarde in bijna alle landen buiten de EU. Binnen de top 10 waren er weliswaar twee uitzonderingen: de uitvoer naar de VS daalde met 1,9% en die naar Zweden met 2,7%. Het gaat hier echter om twee verschillende situaties. De uitvoer naar Zweden nam namelijk gestaag toe (+7,8%), ongetwijfeld als gevolg van een minder streng beleid tegen het coronavirus. Ondanks de daling in 2021 blijft de uitvoer hier dus boven het niveau van 2019. Anderzijds daalde de uitvoer naar de Verenigde Staten voor het tweede opeenvolgende jaar.

Ondanks de Brexit nam de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk bijzonder sterk toe (+36%). De maandelijkse evolutie van de uitvoer toont aan dat wij in januari 2021 niet te maken hadden met het “stop-and-go” fenomeen, in tegenstelling tot onze buurlanden. Dit bewijst dat onze bedrijven goed voorbereid waren.

 

Een geografische verschuiving

De uitvoer van de Belgische voedingsindustrie richt zich voornamelijk nog steeds op de Europese Unie, en nog meer op onze grote, directe buren (NL, FR, DE), die 53% van al onze uitvoer vertegenwoordigen.

In vergelijking met 2016 daalt het aandeel van deze top 5 van partnerlanden met 3,2 procentpunten (pp) als gevolg van de toegenomen uitvoer naar de rest van de EU-landen (+0,5 pp), het VK (+0,6 pp) en naar de rest van de wereld (+2,1 pp).

De uitvoer van alle voedingsproducten steeg in 2021. Na 2019, het coronajaar, blijven er slechts twee productcategorieën over die iets lager scoren: vlees (-1,8%) en groenten (-0,9%).

 

Verdeling van de export naar productgroepen en landen(groepen)