Buitenlandse handel

Evolutie buitenlandse handel

In 2018 bedroeg de export van voeding en dranken naar schatting 26,3 miljard euro. De import van deze producten had een waarde van 22,2 miljard euro, waardoor er voor voeding en dranken een handelsbalansoverschot was van ongeveer 5,5 miljard euro. 

De inkomsten uit export van voeding en dranken namen toe met 3,5% ten opzichte van 2017. Ten opzichte van 2014 is er een toename van 18,5%, terwijl de waarde van de import van voeding en dranken in die periode met 13,2% steeg. Op die manier steeg de (positieve) handelsbalans tussen 2014 en 2018 met 46,5%.

Bron: NBB

 

Geografische spreiding uitvoer

De uitvoer van de Belgische voedingsindustrie blijft in hoofdzaak gericht op de Europese Unie. Het zwaartepunt ligt bij onze directe buurlanden waar 54,1% van onze totale uitvoer naartoe gaat. De uitvoer naar Duitsland en Frankrijk viel in absolute waarde terug in 2018 met respectievelijk 2,4% en 0,9% terwijl deze naar Nederland groeiden met 3,8%.. Een klein beetje verder daalden de exports naar Italië met 0,8% ;  het Verenigd Koninkrijk liet een groei optekenen van 2,1%.

In vergelijking met 2014 is het aandeel van deze top 5 EU-15 uitvoerlanden gedaald met 3,5 procentpunt (pp) ten gevolge van de toenemende uitvoer naar EU-28 landen (+2pp) en de rest van de wereld (+5pp).

De meeste deelsectoren zagen hun exports groeien, behalve de vis- (-5,6%) en groentensector (-5,2%).

Bron: NBB

 

Uitvoer producten per regio en product

Bron: NBB

 

Bron: NBB