Buitenlandse handel

De buitenlandse handel keldert

In 2020 bedroeg de export van voeding en dranken 26,7 miljard euro. De import van diezelfde producten bedroeg 22,4 miljard euro. De handelsbalans kent dus een overschot van ongeveer 4,2 miljard euro.

De inkomsten uit export van voeding en dranken zijn met 1,9% gedaald ten opzichte van 2019. Zo komt de constante stijging van de laatste jaren tot een einde. De waarde van de import van voeding en dranken steeg daarentegen met 1,5% ten opzichte van 2020. De handelsbalans is op die manier met 16,6% gedaald, maar blijft niettemin ruimschoots positief.

 

Belangrijke motor voor de Belgische export

De uitvoer van voedingsmiddelen is goed voor een tiende van de totale Belgische uitvoer. Terwijl de export van voedingsmiddelen en dranken sinds 2015 minder sterk groeide dan die van andere goederen, maakte de trend in 2019 een omslag (+3,0% voor de voedingsmiddelen tegenover +1,2% voor de andere goederen). In 2020 was de export van voedingsmiddelen beter bestand tegen de schok van de coronacrisis.

Zonder de ruimschoots positieve handelsbalans van de voedingsindustrie zou het Belgische (goederen-)handelstekort in 2020 bijna zijn verdrievoudigd.

 

Geografische verschuiving

De uitvoer van de Belgische voedingsindustrie blijft in essentie gericht op de Europese Unie. Het zwaartepunt ligt bij onze grote directe buurlanden (NL, FR, DE) waar 54,7% van onze totale uitvoer naartoe gaat. In 2020 daalde de uitvoer naar Frankrijk en Duitsland in waarde met respectievelijk 4,0% en 2,2% (+2,4% voor beide in 2019) terwijl die naar Nederland 1,9% steeg (-1,7% in 2019). De uitvoer naar Italië is zeer sterk gedaald (-11,6%); naar het Verenigd Koninkrijk daalde de uitvoer ook met 3,5%.

In vergelijking met 2014 daalde het aandeel van deze top 5 van partnerlanden met 3,9 procentpunt (pp) ten gevolge van de toenemende uitvoer naar de andere EU-landen (+1,5 pp) en de rest van de wereld (+2,1 pp).

Acht van de vijftien productcategorieën kenden een daling in de export: bereidingen op basis van graan (-8%), melk (-7%), vlees (-7%), vis (-6%), groentebereidingen (-4%), chocolade (-3%), suiker en suikerwerk (-3%) en meel en mout (-2%).

 

Verdeling van de export naar productgroepen en landen(groepen)