Buitenlandse handel

De buitenlandse handel herstelt zich

In 2019 bedroeg de export van voeding en dranken 27 miljard euro. De invoer van diezelfde producten bedroeg 22 miljard euro. De handelsbalans kent dus een overschot van ongeveer 5 miljard euro.

De inkomsten uit export van voeding en dranken namen toe met 2,5% ten opzichte van 2018. Ten opzichte van 2014 is er een toename van 15,7%, terwijl de waarde van de invoer van voeding en dranken in die periode met 12,3% steeg. Op die manier steeg de (positieve) handelsbalans tussen 2014 en 2019 met 33,7%.

Bron: NBB

 

De voedingsindustrie stelt zich open voor de wereld

De mate van openheid van de voedingsindustrie voor de wereld is zeer hoog voor alle sectoren die er deel van uitmaken. Het aandeel van de uitvoer in de omzet varieert immers van 27% tot meer dan 70% voor de zuivelsector en de sector van de verwerking en conservering van groenten en fruit.

Bron: Statbel, FOD Economie

 

Belangrijke motor van de groei voor de Belgische export

De uitvoer van levensmiddelen is goed voor een tiende van de totale Belgische uitvoer. Terwijl de export van voedingsmiddelen en dranken sinds 2015 minder sterk groeide dan die van andere goederen, maakte de trend in 2019 een omslag (+2,5% tegen +1,9%).

Zonder de grotendeels positieve handelsbalans van de voedingsindustrie zou het Belgische (goederen-) handelstekort in 2019 zijn verdubbeld.

Bron: NBB

 

Geografische verschuiving

De uitvoer van de Belgische voedingsindustrie blijft in essentie gericht op de Europese Unie. Het zwaartepunt ligt bij onze directe buurlanden (NL, FR, DE) waar 54,3% van onze totale uitvoer naartoe gaat. In 2019 steeg de uitvoer naar Duitsland en Frankrijk in waarde met respectievelijk 1,5% en 0,7%, terwijl die naar Nederland daalde met -1,4%. Een beetje verderop steeg de export naar Italië lichtjes met 0,3%. Tot slot daalde de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk met -0,7%.

In vergelijking met 2014 is het aandeel van deze top 5 gedaald met 3,8 procentpunt (pp) ten gevolge van de toenemende uitvoer naar EU-28 landen (+1,5 pp) en de rest van de wereld (+2,3 pp).

Zes van de vijftien productcategorieën kenden een daling in de export: granen (-12,0%), vetten en oliën (-4,4%), suiker en suikerwaren (-4,0%), melk (-1,7%), vlees (-1,3%) en vis (-0,9%).

Bron: NBB

 

Verdeling van de export naar productgroepen en landen(groepen)

Bron: NBB