Buitenlandse handel

Evolutie buitenlandse handel

In 2017 bedroeg de export van voeding en dranken naar schatting 26,7 miljard euro. De import van deze producten hadden een waarde van 22 miljard euro, waardoor er voor voeding en dranken een handelsbalansoverschot was van ongeveer 4,7 miljard euro.

In 2017 namen de inkomsten uit export van voeding en dranken toe met 7,5% ten opzichte van het jaar ervoor. Ten opzichte van 2013 is er een toename van 18%, terwijl de waarde van de import van voeding en dranken in die periode met 13,9% steeg. Op die manier steeg de (positieve) handelsbalans tussen 2013 en 2017 met 42,5%.

Evolutie van de buitenlandse handel van voedingsmiddelen (in mio euro - 2013-2017)

 

Protectionisme

Nieuwe handelsbarrières en gastro-nationalisme zijn een bedreiging voor de voedingsindustrie. De Brexit en de daling van het pond liet de export (in waarde) naar het VK in 2016 dalen. In 2017 is er echter een lichte stijging van de export naar het VK (+3,1%). De verplichte Country of Origin Labeling in Frankrijk doet de export van zuivelproducten (in volume) met meer dan 17,7 % dalen in het jaar na de aankondiging van het proefproject.

Geografische spreiding uitvoer

De uitvoer van de Belgische voedingsindustrie blijft in hoofdzaak gericht op de Europese Unie. Het zwaartepunt ligt bij onze directe buurlanden waar 55,6% van onze totale uitvoer naartoe gaat. In vergelijking met 2013 is het aandeel van de top 5 EU-15 uitvoerlanden gedaald met 3,1 procentpunt ten gevolge van de toenemende uitvoer naar EU-28 landen en de rest van de wereld.

De uitvoer naar de nieuwere lidstaten van de EU groeide fors met 8,6% in 2017 ten opzichte van het jaar ervoor. Onder de sterkste stijgers rekenen we Estland (+22,9%), Hongarije (+21,1%) en Roemenië (+19,2%). De waarde van de uitvoer naar Slowakije (-33,1%) kende een sterke terugval, vooral te wijten aan de sterke terugval van de uitvoer van cacao- en bereidingen ervan. De verre uitvoer kende in 2017 een groei van 15,5% tegenover 2016. De uitvoer naar de 5 belangrijkste verre exportmarkten steeg met meer dan 10%, met uitzondering van Canada waarnaar de uitvoer licht daalde (-0,7%). In totaal gaat 16% van de uitvoer naar landen buiten de EU28. 

Geografische spreiding van de uitvoer (2007-2017)

 

Uitvoer producten per regio en product

Verdeling uitvoer per productgroep en per uitvoermarkt (2017)