Buitenlandse handel

Een sterke toename van de buitenlandse handel

In 2022 bedroeg de uitvoer van voeding en dranken 35,1 miljard euro. De invoer van dezelfde producten was goed voor 29,3 miljard euro. De handelsbalans heeft daarom een overschot van ongeveer 5,8 miljard euro.

De exportopbrengsten van voeding en dranken stegen met 18,7% ten opzichte van 2021. Dat is de sterkste groei in de laatste 10 jaar.

De waarde van de invoer van voeding en dranken steeg in 2021 met 19,1%.

De handelsbalans steeg met 17,1%, ofwel bijna 1 miljard euro meer. Daardoor komt het dichtbij de 6 miljard euro in 2022.

 

Belangrijke motor van de Belgische export

De uitvoer van voedingsmiddelen is goed voor iets meer dan een tiende van de totale uitvoer (exclusief energie) uit België. Terwijl tijdens de covid crisis van 2020 de uitvoer van voedingsmiddelen en dranken beter stand hield dan die van andere goederen, groeide de uitvoer van voedingsmiddelen de twee daaropvolgende jaren relatief minder.

Zonder de ruime positieve handelsbalans van de voedingsindustrie zou het Belgische handelsoverschot (van goederen, exclusief energie) in 2022 met 38% zijn afgenomen.

 

Een geografische verschuiving

De uitvoer van de Belgische voedingsindustrie richt zich voornamelijk nog steeds op de Europese Unie, en nog meer op onze grote, directe buren (NL, FR, DE), die 54% van al onze uitvoer vertegenwoordigen.

Op 10 jaar tijd daalde het aandeel van de top 5 van partnerlanden met 4,7 procentpunten (pp) als gevolg van de toegenomen uitvoer naar de rest van de EU-landen (+1,6 pp) en naar de rest van de wereld (+3,9 pp).

Het Verenigd Koninkrijk zag zijn aandeel met 1,2 pp dalen. Een groot deel van deze relatieve daling vond plaats in 2016, het jaar van het Brexit-referendum, en in 2017.

Alle voedingsproducten zagen hun export in waarde toenemen in 2022.  De grootste stijgingen betroffen graanproducten (+40%), oliën (+36%) en zuivelproducten (+30%).

 

Verdeling van de export naar productgroepen en landen(groepen)