Conjunctuurprognose

Ondernemersvertrouwen

Het ondernemersvertrouwen in de voedingsindustrie is na een periode van 5 jaar onder het nulpunt, in februari 2016 eindelijk licht positief geworden. In september 2016 bereikte het haar hoogste: +2,9. Nadien treedt een geleidelijk verval op om in mei 2017 weer onder het nulpunt te zakken. In november 2017 stond het vertrouwen op -3. De niet-afgevlakte seizoensgezuiverde brutoreeks in de voedingsindustrie fluctueert nogal wat begin 2017 en bleef sinds juni 2017 grotendeels onder het nulpunt. Na een korte heropleving in januari 2018 kwijnde het ondernemersvertrouwen opnieuw weg om in maart 2018 te eindigen op -5,4. Door het grillig verloop van deze reeks is voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van evoluties van deze brutoreeks.

Nadat het ondernemersvertrouwen in de verwerkende industrie een lange tijd min of  meer stabiel bleef rond -3,6, herstelde het ondernemersvertrouwen zich in de laatste maanden van 2017 min of meer om te eindigen op -1,7 in november 2017. Hierdoor zijn de ondernemers in de verwerkende industrie iets positiever geworden dan de ondernemers binnen de voedingsindustrie.

Conjunctuurbarometer voedingsindustrie en totale verwerkende industrie (01/2013-03/2018)

 

Consumentenvertrouwen

Sinds de economische en financiële crisis ligt ook het consumentenvertrouwen quasi continu onder nul. Na een zwaar dieptepunt eind 2012 (-25) herstelde het consumentenvertrouwen fors in de loop van 2013, maar bleef negatief. Van 2014 tot en met 2016 werden periodes van herstel afgewisseld met evenveel periodes van plotse terugval. In de laatste maanden van 2016 herstelde het consumentenvertrouwen fors, om uiteindelijk uit te komen op het nulpunt in maart 2017. De rest van 2017 steeg het consumentenvertrouwen verder, maar het herstel blijft broos.

Consumentenvertrouwen (01/2013-03/2018)