Investeringen

De investeringen nemen opnieuw toe

Door de coronacrisis werden sommige investeringen uitgesteld of zelfs geschrapt (-3,7%). In 2021 nemen ze sterk toe (+9,2%) en bereiken ze een nieuw record: 1,87 miljard euro.

De voedingsindustrie is nog steeds de grootste industriële investeerder met 23,1% van de investeringen in de verwerkende industrie.

In 2021 waren de 3 belangrijkste sectoren in termen van investeringen de verwerking en conservering van groenten en fruit (391 miljoen euro; +13,5%), de vervaardiging van dranken (388 miljoen euro; +14,6%) en de vervaardiging van bakkerijproducten (314 miljoen euro; +17,8%). Samen vertegenwoordigen ze bijna 60% van de totale investeringen in de voedingsindustrie in 2021.

Investeringsintensiteit kent een lichte daling

Aangezien in 2021 de investeringen (+9,2%) minder sterk stegen dan de omzet (+13,1%), daalde de investeringsintensiteit (die de verhouding tussen beide meet).

De afgelopen jaren investeerde de voedingsindustrie een relatief groter deel van haar omzet dan de verwerkende industrie. De gemiddelde investeringsintensiteit over de laatste 15 jaar is zelfs een half procentpunt hoger dan de verwerkende industrie.

 

De voedingsindustrie is een topinvesteerder

De voedingsindustrie, inclusief de drankensector, is nog steeds de belangrijkste industriesector wat investeringen betreft, nog vóór de chemische en de farmaceutische industrie. Haar voorsprong werd weliswaar afgenomen door de sterke toename van de investeringen in de chemische industrie (+30% tussen 2021 en 2019).