Investeringen

Investeringen zijn uitgesteld/geannuleerd

Door de coronacrisis zijn bepaalde investeringen uitgesteld of zelfs geannuleerd. Zo heeft de voedingsindustrie 1,72 miljard euro geïnvesteerd, een daling met 3,7% tegenover het jaar voordien. Dit gezegd zijnde, was 2019 een recordjaar.

De voedingsindustrie blijft evenwel de grootste industriële investeerder met 23,1% van de investeringen in de verwerkende industrie.

In 2020 waren de 3 belangrijkste sectoren qua investeringen de vervaardiging van dranken (339 miljoen euro; -17,7%), de verwerking en conservering van groenten en fruit (345 miljoen euro; -3,3%) en de vervaardiging van andere voedingsmiddelen (304 miljoen euro; -4,1%), waaronder chocolade. Samen waren ze goed voor 60% van alle investeringen in de voedingsindustrie in 2020.

Investeringsintensiteit blijft stabiel

Omdat de daling van de investeringen (-3,7%) in 2020 sterker was dan die van de omzet (-1,7%), is de investeringsintensiteit (die de verhouding tussen beide meet), licht gedaald.

De afgelopen jaren heeft de voedingsindustrie een relatief hoger deel van haar omzet geïnvesteerd dan de verwerkende industrie. De gemiddelde investeringsintensiteit van de laatste 15 jaar zit zelfs 0,6 procentpunt hoger dan bij de verwerkende industrie. Die maakte in 2020 niettemin een belangrijke inhaalbeweging.

De voedingsindustrie is een topinvesteerder

De voedingsindustrie, inclusief de drankenproducenten, blijft de grootste industriële investeerder, vóór de chemische en  farmaceutische industrie. Haar voorsprong is niettemin iets geslonken door de sterke stijging van de investeringen in de chemische industrie.