Investeringen

Evolutie investeringen voedingsindustrie

De voedingsindustrie investeerde in 2018 voor een bedrag van 1,64 miljard euro in materiële vaste activa, een daling van 6,7% tegenover 2017. Hiermee blijft de voedingsindustrie de grootste industriële investeerder met ongeveer 23% van de investeringen in de verwerkende industrie, aangezien er ook daar een terugval van de investeringen was (-6,2%).

De investeringen in de voedingsindustrie liggen in 2018 bijna 27% hoger ten opzichte van 2014. Over dezelfde periode klokt de verwerkende industrie (zonder de voedingsindustrie) af op 17%.

In 2018 waren de 3 belangrijkste subsectoren in termen van investeringen de verwerking en conservering van groenten en fruit (389 miljoen euro; - 14,6%), de vervaardiging van dranken (356 miljoen euro; -9,5%) en de vervaardiging van overige voedingsmiddelen (waaronder chocolade, 305 miljoen euro, +13,1%). Samen waren ze goed voor 64% van alle investeringen in de voedingsindustrie in 2018.

Bron: Statbel

Investeringsintensiteit

Een combinatie van lagere investeringen (-6,7%) en een dalende omzet (-0,8%) in 2018 zorgen ervoor dat de investeringsintensiteit (die de verhouding van de investeringen ten opzichte van de omzet meet) in 2018 licht gedaald is.

In de laatste 5 jaar lag deze ratio in de voedingsindustrie op 3,1% ten opzichte van 2,5% in de verwerkende industrie. Gemiddeld investeerde de voedingsindustrie (met een sterke gestegen omzet) in de voorbije 5 jaar dus relatief meer dan de verwerkende industrie. De gemiddelde investeringsintensiteit van de laatste 10 jaar zit zelfs 0,5%-punt hoger dan voor de verwerkende nijverheid.

Bron: Statbel, eigen berekeningen

De voedingsindustrie, de drankenproducenten inbegrepen, is de grootste industriële investeerder. Ze scoort hoger dan de chemische industrie en automobielindustrie.

Op het niveau van de globale economie (zonder de immobiëlensector), staat de voedingindustrie op nummer 7 in de ranking. In 2018 bestond de top 3 uit de opslag en vervoerondersteunende transportdiensten, de productie en distributie van elektriciteit en gas en de detailhandel.

Bron: Statbel