Investeringen

Evolutie investeringen voedingsindustrie

De voedingsindustrie investeerde in 2017 voor een absoluut recordbedrag van 1,76 miljard euro in materiële vaste activa, een stijging van 7,6% tegenover 2016. Dit is goed voor 23% van de investeringen in de verwerkende industrie. Hiermee wordt de  voedingsindustrie voor het eerst de grootste industriële investeerder. De investeringen in de voedingsindustrie liggen in 2017 bijna 52% hoger ten opzichte van 2013. Over dezelfde periode klokt de verwerkende industrie af op 18,2%. 

In 2017 waren de 3 belangrijkste subsectoren in termen van investeringen de verwerking en conservering van groenten en fruit (455,4 miljoen euro; + 35%), de vervaardiging van dranken (394,2 miljoen euro; -3,5%) en de vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren (237,6 miljoen euro, -7,1%). Samen waren ze goed voor 53% van alle investeringen in de voedingsindustrie in 2017.

Jaarlijkse evolutie van de investeringen (index 2007 = 100)

Investeringsintensiteit

Een combinatie van hogere investeringen (+7,6%) en een stijgende omzet (+5,1%) in 2017 zorgen ervoor dat de investeringsintensiteit (die de verhouding van de investeringen ten opzichte van de omzet meet) in 2017 licht gestegen is. In de laatste 5 jaar lag deze ratio in de voedingsindustrie op 2,95% ten opzichte van 2,52% in de verwerkende  industrie. Gemiddeld investeerde de voedingsindustrie (met een sterk gestegen omzet) in de voorbije 5 jaar dus relatief meer dan de verwerkende industrie (met globaal
een licht dalende omzet in de voorbije jaren).

Investeringsintensiteit (2013-2017)