Investeringen

Investeringen op recordhoogte

De voedingsindustrie investeerde in 2016 voor een recordbedrag van 1,62 miljard euro in materiële vaste activa, goed voor 22,4% van de investeringen in de verwerkende industrie. Ten opzichte van 2006 liggen de investeringen in de voedingsindustrie in 2016 meer dan 35% hoger, terwijl deze in de industrie ‘maar’ 9% hoger liggen.

Figuur: evolutie investeringen voedingsindustrie en verwerkende industrie
(2006-2016; Index: 2006=100)

Investeringsintensiteit

Een combinatie van fors hogere investeringen en een licht stijgende omzet in 2016 zorgden ervoor dat de investeringsintensiteit (die de verhouding van de investeringen ten opzichte van de omzet meet) opnieuw sterk gestegen is in 2016. In de laatste 5 jaar lag deze ratio in de voedingsindustrie op 2,83% ten opzichte van 2,39% in de verwerkende industrie. Gemiddeld investeerde de voedingsindustrie (met een sterke gestegen omzet) in de voorbije 5 jaar dus relatief meer dan de verwerkende industrie (met een dalende omzet).

Figuur: evolutie investeringsintensiteit (2012-2016)