Investeringen

Investeringen gaan de hoogte weer in

De voedingsindustrie investeerde in 2019 voor een bedrag van 1,79 miljard euro, een stijging van 8,8% tegenover 2018. Op 10 jaar tijd zijn ze zelfs bijna verdubbeld! Zo is de voedingsindustrie met 23,4% van de investeringen in de industrie, veruit de grootste industriële investeerder.

In 2019 waren de 3 belangrijkste sectoren qua investeringen de vervaardiging van dranken (411 miljoen euro; +15,3%), de verwerking en conservering van groenten en fruit (357 miljoen euro; -8,1%) en de vervaardiging van andere voedingsmiddelen (317 miljoen euro; +4,0%), waaronder chocolade. Samen waren ze goed voor 60% van alle investeringen in de voedingsindustrie in 2019.

Bron: Statbel

Aanhoudende hoge investeringsintensiteit

Omdat de stijging van de investeringen (+8,8%) in 2019 sterker was dan de stijging van de omzet (+5,9%), is de investeringsintensiteit (die de verhouding tussen beide meet) licht gestegen.

De afgelopen jaren heeft de voedingsindustrie een relatief groter deel van haar omzet geïnvesteerd dan de verwerkende industrie. De gemiddelde investeringsintensiteit van de laatste 15 jaar zit zelfs 0,7%-punt hoger dan bij de verwerkende industrie.

Bron: Statbel, eigen berekeningen

De voedingsindustrie is een topinvesteerder

De voedingsindustrie, met de drankenproducenten inbegrepen, is de grootste industriële investeerder. Ze scoort hoger dan de chemische en de farmaceutische industrie.

Op het niveau van de globale economie (zonder de  immobiliënsector), staat de voedingsindustrie op nummer 7 in de ranking. In 2019 bestaat de top 3 uit gas- en elektriciteitsproducenten, groothandel en retailers.

Bron: Statbel