Omzet

Evolutie omzet voedingsindustrie

Na een lichte daling in 2018, steeg de omzet van de voedingsindustrie in 2019 sterk (+5,9 %) tot 54,9 miljard euro. Deze stijging is de hoogste sinds 2011 en het herstel na de economische crisis van 2008-2009.

De rest van de verwerkende industrie zag na twee opeenvolgende jaren van groei haar totale omzet weer dalen (-0,9%).

Bron: Statbel

 

Omzet in volume neemt weer toe

In 2017 en 2018 daalden de verkoopvolumes met respectievelijk
-0,4% en -2,0%. In 2019 steeg het opnieuw met +2,7%, wat bijdraagt aan een beetje minder dan de helft van de stijging van de nominale omzet.

In de periode 2008-2019 was de gemiddelde jaarlijkse groei van het omzetvolume vrij laag, aangezien deze onder de 1% lag (+0,7%).

Bron: Statbel, Eurostat, eigen berekening

 

Homogene verdeling van de omzet

De verschillende sectoren van de voedingsindustrie hebben min of meer een gelijk aandeel in de omzet. Geen één sector springt er specifiek bovenuit. Enkel de verwerking van vis neemt een relatief kleiner aandeel in.

De sectoren met de sterkste omzetgroei dit jaar (excl. vis) waren de vleesindustrie (+24%), bakkerij- en banketbakkerijproducten (+19%) en cacao, chocolade en suikerwerk (+12%). Omgekeerd is de omzet van de vervaardiging van zuivelproducten met 10% gedaald.

Bron: Statbel

 

De Belgische markt kent een heropleving

Na zeven jaar stagnatie kent de omzet van de Belgische markt weer een heropleving (+9,4% ten opzichte van 2018).  Ze vertegenwoordigt de belangrijkste bron voor de groei van het omzetcijfer, iets wat sinds 2011 niet meer is gebeurd. Het grootste deel van de inkomsten van de voedingsindustrie komt weer uit de Belgische markt, die In 2017 en 2018 vervangen werd door de export.

De koopkracht van de Belgen is in 2019 toegenomen dankzij een combinatie van werkgelegenheidsgroei, reële loonstijgingen en een lage inflatie. Daarnaast heeft er een verlaging van de belastingen plaatsgevonden (taks shift – luik “koopkracht”).

Bron: Statbel, NBB, eigen berekeningen

 

Maar gaat hand in hand met een stijging van grensaankopen

De grensaankopen van voeding en dranken zijn in 2019 met nog eens 3,5% gestegen (639 miljoen euro). Deze stijging had nog hoger kunnen zijn zonder de tussenkomst van twee factoren. Ten eerste verhoogde Nederland op 1 januari 2019 haar btw-tarief voor levensmiddelen van 6% naar 9%. Dit verklaart voor een groot deel wellicht de sterke daling van de aankopen van Belgen in Nederland (-12%). Ten tweede heeft de hard discounter Jumbo zich in ons land gevestigd, waardoor de prijs in andere supermarktketens onder druk kwam te staan. Als gevolg daarvan is het prijsverschil tussen ons land en de buurlanden kleiner geworden. De financiële stimulans om de grens over te steken om aankopen te doen, is dus verminderd.

Bron: GfK