Omzet

De omzet kent een uitzonderlijke stijging

De coronacrisis en de genomen gezondheidsmaatregelen hadden een negatieve impact op de voedingsindustrie. Na een jaarlijkse groei van gemiddeld 3,3% tussen 2015 en 2019, kent het jaar 2020 een lichte terugval met een omzetverlies van 1,8%. Vanaf het volgende jaar stijgt de omzet van de voedingsindustrie echter sterk. En de heropleving in 2021 (+13,1%) zet zich voort en neemt zelfs toe in 2022 (+24,3%). Deze uitzonderlijke stijging is uitsluitend te danken aan een prijseffect. De bedrijven zijn immers verplicht geweest om, om te overleven, een deel van de exponentiële stijging van de productiekosten (grondstoffen, energie, verpakking, transport) door te rekenen.

De rest van de verwerkende industrie presteerde ook zeer goed in 2022 (+23,4%) en werkte zo de verliezen van de coronacrisis grotendeels weg.

 

De omzet in volume daalt

Ondanks de opeenvolgende crises is de omzet in volume tot 2019 jaar in jaar uit gestegen. Het jaar 2020 lijkt echter een keerpunt te zijn. Door de covid beperkingen, met name in de horeca en de evenementensector, daalde de omzet dat jaar. Het jaar daarop heeft de geleidelijke opheffing van de beperkingen de volumedaling slechts vertraagd. In 2022 zette de veralgemeende inflatie, in het bijzonder voor energieproducten, de koopkracht van de gezinnen onder druk, ondanks de automatische loonindexering. Daardoor daalde de omzet in volume opnieuw (-3%).

Let op: de omzet in volume wordt berekend op basis van conjunctuurindicatoren. Deze geven een overzicht van de ontwikkeling.

 

De Belgische markt nam in waarde toe

Na een stagnatie tussen 2011 en 2016, steeg de omzet (in waarde) op de Belgische markt weer jaar na jaar. Sindsdien komt het grootste deel van de inkomsten van de voedingsindustrie opnieuw van de Belgische markt. In 2017 en 2018 werd deze immers overschaduwd door de export.

In 2022 was de omzetstijging op de Belgische markt groter dan die op de exportmarkten. Toch zijn de uitvoerprijzen, gestimuleerd door de waardevermindering van de euro ten opzichte van de dollar, over het geheel genomen sterker gestegen dan die op de binnenlandse markt. Helaas heeft de vertraging van de wereldeconomie, vooral in China, gewogen op de export van onze producten.

​​​​

 

Verdeling van de omzet

De verschillende subsectoren vertegenwoordigen een min of meer gelijk aandeel in de omzet, ongeveer 10%. Geen enkele sector springt er specifiek uit. Alleen de vervaardiging van zetmeelproducten en de visverwerking vertegenwoordigen een relatief kleiner aandeel.

Regionale verderling

In 2021 werd 83,1% van de omzet van voedingsmiddelen (exclusief dranken) gerealiseerd door bedrijven in Vlaanderen. Wallonië is goed voor 13,9% van de omzet en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de hekkensluiter met 1,5%.