Omzet

De voedingsindustrie groeit

De omzet van de voedingsindustrie groeide in 2016 met 2,9% en bedroeg naar schatting 50 miljard euro. Hiermee trekt de globale groei van de omzet opnieuw aan na een tijdelijke groeidip. De verwerkende industrie doet het in 2016 beter dan in 2015, maar kan de aanhoudende achteruitgang in de laatste 5 jaren niet stoppen. Ten opzichte van 2011 verloor de verwerkende industrie meer dan 11% van haar omzet. De omzet van de voedingsindustrie nam met bijna 10% toe over dezelfde periode.

Figuur: evolutie omzet voedingsindustrie en verwerkende industrie
(2006-2016; Index: 2006=100)

 

Binnenlandse markt onder druk

De omzet van de voedingsindustrie op de binnenlandse markt daalt in 2016 wel met 1,7% en bevindt zich nu zelfs onder het niveau van 2013. Dit wijst op een toenemende (prijzen)druk op de Belgische voedingsmarkt. Een andere verklaring zijn de grensaankopen die in 2016 weer met bijna 8% zijn toegenomen.

Figuur: binnenlandse omzet voedingsindustrie (Index 2006 = 100; 2006-2016)

De voedingsindustrie is divers

De omzet is meer en meer gelijkmatig verdeeld tussen de verschillende subsectoren. Er is niet één sector die er bovenuit springt. Belangrijke sectoren in termen van omzet zijn de vleessector, de dranken (zowel alcoholisch als niet-alcoholisch), de verwerking van groenten en fruit, de oliën en de vetten, de zuivelindustrie en de vervaardiging van chocolade en suikerwerk.