Omzet

Evolutie omzet voedingsindustrie

De omzet van de voedingsindustrie daalde in 2018 licht met 0,8% tot 51,8 miljard euro. Hiermee komt voorlopig een einde aan de aanhoudende periode van groei die in 2015 ingezet werd. Dit resultaat wordt gedreven door een daling van de binnenlandse omzet. De rest van de verwerkende industrie slaagt er voor het tweede jaar op rij in een positieve groei te bewerkstelligen. Zij het aan een iets trager tempo dan vorig jaar. Ten opzichte van 2017 steeg de omzet in de verwerkende industrie met 2,4%. 

Bron: Statbel

 

Binnenlandse markt onder druk

Sinds 2016 overstijgt het aandeel van de omzetcijfer die voortvloeit uit de  export, het aandeel van de binnenlandse markt. In 2018 bedroegen die 47% en 53%. Grensaankopen en internationalisatie van de retailsector maken dat de “binnenlandse” omzet met naar schatting -5,3% gedaald is

Verdeling omzet

De verschillende subsectoren zorgen voor een min of meer gelijk aandeel in de omzet, met een aandeel van rond de 11%. Er is niet één sector die er echt bovenuit springt. Enkel de vervaardiging van maalderij- en zetmeelproducten, van bakkerijproducten en deegwaren, en de verwerking van vis nemen een relatief kleiner aandeel in.

De belangrijkste sectoren in termen van omzet zijn de vervaardiging van dranken, de vleesindustrie en de vervaardiging van oliën en vetten. Andere belangrijke sectoren zijn de verwerking en conservering van groenten en fruit en de vervaardiging van overige voeding.

Bron: Statbel

 

Binnenlandse markt

Sinds 2016 wordt de omzetcijfer die behaald wordt door de export, steeds belangrijker dan die van de binnenlandse markt. Dat valt te verklaren door de succesvolle export van de voorbije jaren, maar ook door de trage groei op de binnenlandse markt.

Bron: Statbel, NBB, eigen berekeningen