Omzet

Omzet gedreven door prijzen

Na 2020, dat in het teken stond van de coronacrisis, steeg de omzet van de voedingsindustrie sterk in 2021 (+13,1%). Deze stijging zette zich voort en nam zelfs toe in 2022 (+24,3%). Deze uitzonderlijke stijging was enkel te danken aan een prijseffect. Om te overleven, waren bedrijven verplicht om een deel van de exponentiële stijging van de productiekosten (grondstoffen, energie, verpakking, transport) door te rekenen. In 2023 kwam een geleidelijke daling van de prijs van bepaalde grondstoffen en stabiliseerden de producentenprijzen zich in het 2de kwartaal. De stijging van de omzet valt opnieuw uitsluitend toe te kennen aan een (basis)prijseffect.

De rest van de verwerkende industrie zag zijn omzet dalen in 2023 (-8,8%). Hierdoor steeg het aandeel van de voedingsindustrie in de omzet van de verwerkende industrie met 3 procentpunten (pp) tot meer dan 23%. ​​​​

 

De omzet in volume blijft dalen

Ondanks de opeenvolgende crisissen is de omzet in volume tot 2019 jaar in jaar uit gestegen. Het jaar 2020 lijkt echter een keerpunt te zijn. Door de covid beperkingen, met name in de horeca en de evenementensector, daalde de omzet dat jaar. Het jaar daarop heeft de geleidelijke opheffing van de beperkingen de volumedaling slechts vertraagd. In 2022 zette de veralgemeende inflatie, in het bijzonder voor energieproducten, de koopkracht van de gezinnen onder druk, ondanks de automatische loonindexering. In 2023 bleef het verkoopvolume dalen, tot een niveau onder dat van 15 jaar geleden.

Let op: de omzet in volume wordt berekend op basis van conjunctuurindicatoren. Deze geven een overzicht van de ontwikkeling.​​​​​

 

De Belgische markt nam in waarde toe

Na een stagnatie tussen 2011 en 2016, steeg de omzet (in waarde) op de Belgische markt weer jaar na jaar. Sindsdien komt het grootste deel van de inkomsten van de voedingsindustrie opnieuw van de Belgische markt. In 2017 en 2018 werd deze overschaduwd door de export.

In 2023 was de omzetstijging op de Belgische markt kleiner dan die op de exportmarkten. De prijzen op de buitenlandse markten zijn over het algemeen sterker gestegen dan de prijzen op de binnenlandse markt.

​​​​

 

Verdeling van de omzet

In 2023 zag de sector van de oliën en vetten zijn aandeel in de totale omzet van de voedingsindustrie lichtjes afnemen. Het daalde van 15,4% in 2022 naar 14,4% het jaar daarop. De sector van de verwerking en conservering van groenten en fruit is daarentegen relatief meer gestegen, van 10,2% naar 11,7%.

Regionale verderling

In 2023 werd 82,7% van de omzet van de voedingsindustrie gerealiseerd door bedrijven met een hoofdzetel in Vlaanderen. Wallonië is goed voor 13,8% van de omzet en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de hekkensluiter met 2,5%.