Opleidingen

Knelpuntvacatures

De voedingsindustrie telt veel knelpuntvacatures. 18,8% van het totaal aantal Vlaamse  vacatures in gedeeld beheer “VDAB-werkgever”, is een knelpuntvacature. In Vlaanderen zijn vooral technische profielen zoals mecanicien zeer moeilijk te vinden. Maar liefst 67,7% van het aantal vacatures voor mecanicien blijft langer dan 90 dagen openstaan. Daarnaast zijn een aantal specifieke voedingsprofielen zoals bakkers en productiemedewerkers bijzonder moeilijk te vinden op de arbeidsmarkt. 43,4% van het aantal vacatures voor productiemedewerker en 30,8% van het aantal vacatures voor bakkers blijft langer dan 90 dagen openstaan. In Wallonië zien we eenzelfde situatie. Op basis van cijfers van Forem zien we de volgende knelpuntberoepen: productieoperator, lijnverantwoordelijken, bakkersgasten, slagers en uitsnijders. 

De voedingsindustrie als een aantrekkelijke sector in de kijker zetten bij werkzoekenden is dan ook dé uitdaging. Daarenboven moet meer ingezet worden op opleidingen op de werkvloer, bijvoorbeeld in de vorm van duaal leren of in andere vormen van stages, die toekomstige medewerkers laten proeven van de troeven van voedingsbedrijven en de kansen die deze bieden. Om de opleidingen van jongeren in wetenschappelijke en technische richtingen nog beter te oriënteren op de noden van voedingsbedrijven is tevens actieve promotie van het STEM-programma (Science, Technology, Engineering and Mathematics) nodig.

25: % aandeel knelpuntvacature per type vacature in Vlaanderen (voeding; 2015)

Opleidingen bij IPV (Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid)

In 2016 volgden 17.2955 verschillende werknemers van paritair comité PC 118 en PC 220 één of meerdere IPV-opleidingen. Gemiddeld lag het bereik van IPV in 2016 1,6  procentpunt hoger dan in 2012. Sectorspecifieke opleidingen
(voedselveiligheid en kwaliteit, voedingstechnologie, …) scoorden opnieuw het best, zeker bij kleine bedrijven. Ook opleidingen rond arbeidsveiligheid en ergonomie waren erg in trek in 2016, in het bijzonder bij de bedrijven met meer dan 100 werknemers.

Ondernemingen met minder dan 10 werknemers zijn structureel het moeilijkst te bereiken voor opleidingen. Kleinere ondernemingen geven meer informele opleidingen. Bij de grote ondernemingen ligt het bereik van formele IPV-opleidingen dan ook aanzienlijk hoger.

26: % werknemers die een formele opleiding genoten (2009-2013)

 

Innovatiewedstrijden

Om jongeren kennis te laten maken met de voedingsindustrie organiseert Fevia elk jaar de Food At Work Student Awards. Zo wordt een nieuwe generatie jongen klaargestoomd om later te gaan werken in de voedingsindustrie.