Opleidingen

Opleidingsinspanningen voedingsbedrijven nemen toe

De opleidingsinspanningen in de voedingsindustrie nemen sterk toe, zowel de formele als de informele. Uit een analyse van de sociale balansen blijkt in 2013 in totaal 1,22% van de arbeidstijd wordt geïnvesteerd in opleidingen. In de industrie is dat 1,17%. In financiële termen komt de voedingsindustrie uit op 1,62% van de personeelskosten, de industrie op 1,42%.

Figuur: opleidingsinspanningen in de voedingsindustrie (2009-2013))

Opleidingen via Initiatieven voor professionele vorming van de voedingsnijverheid (IPV)

Ook de opleidingen via IPV nemen stelselmatig toe. In 2015 volgden 17.515 verschillende werknemers één of meerdere IPV-opleidingen, een stijging van 7,1% ten opzichte van 2011. Specifieke opleidingen voor de voedingssector (voedselveiligheid en kwaliteit, voedingstechnologie, …), vaak georganiseerd op maat van subsectoren, vormden in 2015 het belangrijkste segment, goed voor bijna de helft van alle opleidingen.