Opleidingen

Kleine stijging van deelname aan opleidingen

In de voedingsindustrie volgde bijna een werknemer op twee een formele opleiding in 2018. Voor informele opleidingen gaat het om een werknemer op drie. Deze verhouding vergroot licht in de loop van de jaren.

Met een formele professionele opleiding worden cursussen en bijscholingscursussen bedoeld die door opleiders zijn ontwikkeld.  Deze opleidingen worden gekenmerkt door een hoge mate van organisatie van de opleider of de opleidingsinstelling. Ze vinden plaats op een locatie die duidelijk gescheiden is van de werkplaats.

De informele professionele opleiding wordt gekenmerkt door een hoge mate van zelforganisatie (uurrooster, plaats, inhoud) en een inhoud die op basis van de individuele behoeften, op de werkplaats, wordt bepaald. Praktijklessen, bijlessen en coaching maken hier deel van uit.

Vacatures in knelpuntberoepen

Drie vierde van de vacatures in de voedingsindustrie die door de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling worden ontvangen, zijn kritieke functies of knelpuntberoepen.

Knelpuntberoepen zijn deze waarbij enerzijds bedrijven moeilijk de juiste mensen vinden uit de pool van potentiële kandidaten (kwalificatieprobleem, vereiste ervaring, talenkennis, arbeidsvoorwaarden, enz.) en anderzijds er een tekort aan arbeidskrachten is, d.w.z. dat er voor die beroepen een kwantitatief tekort is aan kandidaten.

 

Innovatiewedstrijden

Vacatures zijn vooral te vinden in de technische profielen, zoals productieoperatoren in de voedingsindustrie, technici voor industriële installaties en elektromecaniciens voor industrieel onderhoud. Naast deze bijzonder moeilijk te vinden algemene industriële profielen, zijn enkele specifieke profielen voor de voedingssector, zoals slagers in Wallonië en bakkers in Vlaanderen, dat ook. Verpakking en logistiek zijn ook zeer gevraagde profielen in de voedingsindustrie.