Opleidingen

Veel openstaande vacatures

Aangezien FOREM, het arbeidsbureau van het Waalse Gewest, in de loop van 2022 de nomenclatuur van de beroepen heeft gewijzigd, is het helaas niet meer mogelijk om zijn statistieken te gebruiken. Daarom zijn hier alleen de gegevens van de VDAB (Vlaams Gewest) opgenomen.

De vacatures in de voedingsindustrie die de VDAB ontving, stegen tussen 2021 en 2019 met 37%. In 2022 bleef dit aantal ongeveer op dit historisch hoge niveau (-23). Vanaf juli 2022 is er echter een sterke daling van de ontvangen aanbiedingen.

Ruim 44% van de vacatures betreft industriële beroepen, waaronder veel kritische functies of knelpuntberoepen.

In 2022 vermeldt Alimento dagelijks gemiddeld 3.500 vacatures op de website www.foodatwork.be.

De participatie aan opleidingen blijft hoog

In de voedingsindustrie volgden in 2018 meer dan 4 op de 10 werknemers een formele opleiding. Voor informele opleidingen is dit één op de drie werknemers. Dit aandeel stabiliseerde in de loop der jaren.

Met formele beroepsopleiding worden cursussen en stages bedoeld die door praktijkopleiders zijn opgezet. Deze cursussen worden gekenmerkt door een hoge graad van organisatie van de opleider of opleidingsinstelling. Zij vinden plaats op een plek die duidelijk gescheiden is van de werkplek.

Informele beroepsopleiding wordt gekenmerkt door een hoge mate van zelforganisatie (tijd, plaats, inhoud) en een inhoud die wordt bepaald door de individuele behoeften op de werkplek. Dit omvat bijvoorbeeld opleiding op de werkplek, mentorschap en coaching.