Opleidingen

Veel openstaande vacatures

De jobaanbiedingen die binnenlopen bij de regionale arbeidsbureaus voor profielen in de voedingsindustrie namen tussen 2019  en 2021 met 36% toe. Het overgrote deel van deze aanbiedingen heeft betrekking op kritische functies of knelpuntberoepen.

Knelpuntberoepen zijn die beroepen waarvoor enerzijds de ondernemingen moeilijkheden ondervinden bij de aanwerving van potentiële kandidaten (probleem van kwalificaties, vereiste ervaring, talenkennis, arbeidsvoorwaarden, enz.) en waar anderzijds een tekort aan arbeidskrachten bestaat, d.w.z. dat er voor deze beroepen een tekort aan kandidaten is, ook in aantallen gemeten.

De participatie aan opleidingen blijft hoog

In de voedingsindustrie volgden in 2018 meer dan 4 op de 10 werknemers een formele opleiding. Voor informele opleidingen is dit één op de drie werknemers. Dit aandeel stabiliseerde in de loop der jaren.

Met formele beroepsopleiding worden cursussen en stages bedoeld die door praktijkopleiders zijn opgezet. Deze cursussen worden gekenmerkt door een hoge graad van organisatie van de opleider of opleidingsinstelling. Zij vinden plaats op een plek die duidelijk gescheiden is van de werkplek.

Informele beroepsopleiding wordt gekenmerkt door een hoge mate van zelforganisatie (tijd, plaats, inhoud) en een inhoud die wordt bepaald door de individuele behoeften op de werkplek. Dit omvat bijvoorbeeld opleiding op de werkplek, mentorschap en coaching