Werkgevers

Evolutie werkgevers

De voedingsindustrie telde 4.284 werkgevers in 2018, waarvan 2.485 ambachtelijke bakkers. In zijn geheel is de voedingsindustrie goed voor 28% van de werkgevers in de verwerkende industrie. Dit hoge aandeel volgt uit het feit dat de voedingsindustrie relatief meer kmo's telt dan de gemiddelde industriële sector.

De voorbije jaren is het aantal werkgevers in de voedingsindustrie jaar na jaar afgenomen (-5,5% in vergelijking met 2014 of -248 werkgevers). Een belangrijke nuance: wanneer de artisanale bakkers buiten beschouwing wordt gelaten, stijgt het aantal werkgevers tussen 2014 en 2018 met 82 units. Bovendien nam de gemiddelde omvang van de bedrijven toe met 37 tot 38 VTE’s (en 21 tot 22 met de ambachtelijke bakkerijen inbegrepen).

Bron: RSZ

Sectorale verdeling

Uitgezonderd de kleine bakkerijen (2.485 in 2018 of 58% van het totale aantal werkgevers in de voedingsindustrie) zijn de 3 subsectoren met het meeste aantal werkgevers:  vlees (22%), chocolade (14%) en vervaardiging van voeding excl. chocolade (13%).