Werkgevers

Schaalvergroting

In 2023 telde de voedingsindustrie 4.073 werkgevers en vertegenwoordigde 27,6% van de werkgevers in de verwerkende industrie. Dit hoge aandeel is toe te schrijven aan het feit dat de voedingsindustrie relatief meer kleine en middelgrote ondernemingen telt dan de gemiddelde industriële sector.

Na twee jaar van groei daalde het aantal werkgevers in de voedingsindustrie tot onder het niveau van 2020. Dit is te wijten aan de hervatting van de daling van het aantal ambachtelijke bakkerijen.

Merk op dat het aandeel van de ambachtelijke bakkerijen in de voedingsindustrie daalde van 63% in 2013 tot 53% in 2023.

Sectorale spreiding

Behalve de kleine bakkerijen, zijn de 3 sectoren met het grootste aantal werkgevers: vlees (20%), chocolade (15%) en dranken (13%).