Werkgevers

Schaalvergroting

In 2022 telde de voedingsindustrie 4 211 werkgevers vertegenwoordigde 27,9% van de werkgevers in de verwerkende industrie. Dit hoge aandeel is toe te schrijven aan het feit dat de voedingsindustrie relatief meer kleine en middelgrote ondernemingen telt dan de gemiddelde industriële sector.

Voor de tweede keer op rij is het aantal werkgevers in de voedingsindustrie (licht) gestegen. Dit komt doordat de daling van het aantal ambachtelijke bakkerijen weer minder groot was dan de stijging van het aantal bedrijven in de andere sectoren.

Merk op dat het aandeel van de ambachtelijke bakkerijen in de voedingsindustrie is gedaald van 64% in 2012 tot 54% in 2022.

Sectorale spreiding

Behalve de kleine bakkerijen, zijn de 3 sectoren met het grootste aantal werkgevers: vlees (20%), chocolade (14%) en dranken (13%).