Werkgevers

De voedingsindustrie is een kmo-sector

De voedingsindustrie telde 4.346 werkgevers in 2017, goed voor 28% van de werkgevers in de verwerkende industrie. Dit hoge aandeel volgt uit het feit dat de voedingsindustrie relatief meer KMO’s telt dan de gemiddelde industriële sector.

De voorbije jaren is het aantal werkgevers in de voedingsindustrie jaar na jaar  afgenomen (-6,3% in vergelijking met 2013 of -292 werkgevers). De 3 subsectoren met het meeste aantal werkgevers zijn goed voor liefst 79% van het totale aantal werkgevers, wat vooral het gevolg is van het grote aantal kleine bakkerijen (2.579 in 2017 of 59% van het totale aantal werkgevers in de voedingsindustrie).

Evolutie van het aantal werkgevers en de gemiddelde omvang van de ondernemingen (2013-2017)​

Omvang van de ondernemingen

Het aantal arbeidsplaatsen per werkgever neemt jaar na jaar toe (van 19,1 in 2013 naar 20,9 in 2017). Op jaarbasis groeit het gemiddelde personeelsbestand van een voedingsbedrijf met ongeveer 2,2%. Ondanks het duidelijke KMO-karakter van de sector vindt in de voedingsindustrie dus een gestage schaalvergroting plaats.

Verdeling werkgevers naar grootte-categorie (2017)