Werkgevers

Schaalvergroting

In 2020 telde de voedingsindustrie 4.151 werkgevers, waarvan 2.331 ambachtelijke bakkers. De voedingsindustrie is goed voor 27,4% van de werkgevers in de verwerkende industrie. Dit hoge aandeel volgt uit het feit dat de voedingsindustrie relatief meer kmo's telt dan de gemiddelde industriële sector.

De voorbije jaren nam het aantal werkgevers in de voedingsindustrie jaar na jaar af (-8,4% in vergelijking met 2014 of 381 werkgevers minder). Een belangrijke nuance: wanneer de ambachtelijke bakkers buiten beschouwing worden gelaten, stijgt het aantal werkgevers tussen 2014 en 2020 met 103 eenheden. De gemiddelde omvang van de bedrijven neemt echter van jaar tot jaar toe.

Sectorale verdeling

Uitgezonderd de kleine bakkerijen (57% van het totale aantal werkgevers in de voedingsindustrie) zijn de 3 sectoren met het meeste aantal werkgevers: vlees (21%), chocolade (14%) en vervaardiging van voeding excl. chocolade (13%).