Werkgevers

Schaalvergroting

De voedingsindustrie telde 4.239 werkgevers in 2019, waarvan 2.418 ambachtelijke bakkers. In zijn geheel is de voedingsindustrie goed voor 27,4% van de werkgevers in de verwerkende industrie. Dit hoge aandeel volgt uit het feit dat de voedingsindustrie relatief meer kmo's telt dan de gemiddelde industriële sector.

De voorbije jaren nam het aantal werkgevers in de voedingsindustrie jaar na jaar af (-6,5% in vergelijking met 2014 of 293 werkgevers minder). Een belangrijke nuance: wanneer de artisanale bakkers buiten beschouwing worden gelaten, stijgt het aantal werkgevers tussen 2014 en 2019 met 104 eenheden. De gemiddelde omvang van de bedrijven neemt echter van jaar tot jaar toe.

Bron: RSZ gecentraliseerd

Sectorale verdeling

Uitgezonderd de kleine bakkerijen (57% van het totale aantal werkgevers in de voedingsindustrie) zijn de 3 sectoren met het meeste aantal werkgevers: vlees (21%), chocolade (14%) en vervaardiging van voeding excl. chocolade (13%).