Werkgevers

Schaalvergroting

In 2021 telde de voedingsindustrie 4 201 werkgevers, waaronder 2 308 ambachtelijke bakkers. De voedingsindustrie vertegenwoordigt 27,7% van de werkgevers in de verwerkende industrie. Dit hoge aandeel is toe te schrijven aan het feit dat de voedingsindustrie relatief meer kleine en middelgrote ondernemingen telt dan de gemiddelde industriële sector.

Het aantal werkgevers in de voedingsindustrie is voor het eerst in decennia toegenomen (+50). De daling van het aantal ambachtelijke bakkerijen was nu eenmaal minder groot dan de stijging van het aantal bedrijven in de andere sectoren.

Sectorale spreiding

Behalve in de kleine bakkerijen (57% van het totale aantal werkgevers in de voedingsindustrie) zijn de 3 sectoren met het grootste aantal werkgevers: vlees (20%), chocolade (14%) en dranken (12%).