Doelstelling 31

Voorkeur voor nog duurzamere landbouwgrondstoffen

Door het erkennen en toepassen van vrijwillige normen of sectorinitiatieven kunnen voedingsbedrijven bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van landbouwgrondstoffen. We willen meer Belgische voedingsbedrijven zo’n norm laten toepassen of laten deelnemen aan een duurzaam sectorinitiatief.
PDF-pictogram Download PDF fiche (417.58 KB)

Wat is onze doelstelling richting 2025?

We willen een toename van het aantal voedingsbedrijven dat normen en initiatieven op het gebied van duurzame ontwikkeling van landbouwgrondstoffen erkent en toepast. Het gaat om vrijwillige normen, gecertificeerd door een derde partij, die rekening houden met ten minste één pijler van duurzame ontwikkeling. We houden geen rekening met normen die voedselveiligheid als hoofddoel hebben.

Voedingsbedrijven kunnen aantonen dat ze een norm toepassen op (een deel van) hun assortiment voeding en dranken die ze in België op de markt brengen. We nemen ook sectorinitiatieven in rekening waar bedrijven zich bij kunnen aansluiten.

De volgende normen en initiatieven komen in aanmerking:

Normen:

 • Fairtrade (wereldwijd)
 • UTZ (wereldwijd)
 • Prix juste (Wallonië)
 • Biologische landbouw (Europees)
 • RSPO (palmolie)
 • RTRS (soja)
 • MSC (vis)
 • ASC (kweekvis)
 • Andere: te specificeren

Initiatieven:

 • Beyond Chocolate
 • BASP, Belgian Alliance for Sustainable Palm Oil
 • Andere: te specificeren

Hoe willen we die doelstellingen bereiken?

 • We faciliteren de uitvoering van nieuwe projecten in het kader van de doelstellingen van het Belgische initiatief “Beyond Food”.
 • We organiseren een proefproject op het vlak van Due Diligence. We krijgen hiervoor de steun van het Federaal instituut voor Duurzame Ontwikkeling.
 • We werken mee aan het nieuwe strategische plan “bio” van de Vlaamse overheid en zijn een partner van de Stuurgroep. We bouwen voort op de actie “Bio Zoekt Boer/Bio Zoekt Keten”.

Waar staan we vandaag?

Om na te gaan hoeveel voedingsbedrijven een norm toepassen of deelnemen aan een initiatief voor de duurzame ontwikkeling van landbouwgrondstoffen, hield Fevia in 2022 een bevraging onder haar leden. Uit deze enquête blijkt dat 53 bedrijven (van de 72 respondenten) een duurzaamheidsnorm of -standaard voor hun producten toepassen en dat 9 bedrijven deelnemen aan een sectoraal initiatief zoals Beyond Chocolate. Diverse bedrijven passen verschillende normen toe, maar het label “biologische landbouw” wordt het meest gebruikt (28).

In 2023 werd de enquête van Fevia slechts door 59 bedrijven ingevuld. Van deze 59 bedrijven hanteren er 40 een duurzaamheidsstandaard voor hun product en nemen er 14 deel aan een initiatief uit de sector zoals Beyond Chocolate.
Om de situatie nauwkeuriger te kunnen inschatten, zal Fevia contact opnemen met de verschillende organisaties die standaarden en initiatieven beheren om te weten te komen hoeveel voedingsbedrijven in België deze standaarden toepassen.

Wat doen we concreet als sector?

 • We richtten de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie op. In dit kader promoten we het RSPO-systeem, een norm voor duurzame palmolie.
 • Met het Beyond Chocolate-initiatief maken Choprabisco, de Koninklijke Belgische Vereniging van de Chocolade-, Praline-, Biscuiterie- en Suikergoedindustrie, en haar partners Belgische chocolade duurzamer.
 • Met het project Bio zoekt Keten, ondersteund door de Vlaamse Overheid, willen we de ketenontwikkeling binnen de biologische sector optimaliseren. 

Wat hebben wij gedaan sinds de lancering van de roadmap?: 

 • Tijdens de Intrafoodbeurs in Kortrijk organiseerde Fevia Vlaanderen een sessie van de Food Future Academy over duurzaam inkopen.
 • Volgens het jaarverslag van Beyond Chocolate in 2021 voldoet 65% van de jaarlijks in België geproduceerde chocolade aan de duurzaamheidsnormen. Dit is een stijging van 23% ten opzichte van 2018.
 • Samen met Sustenuto faciliteerde Fevia een lerend netwerk rond het thema Due Diligence. Daaraan namen ongeveer vijftien bedrijven deel. Hiervoor werd een toolkit voor kleine en middelgrote voedingsbedrijven ontwikkeld. Het afsluitende webinar in oktober 2022 werd bijgewoond door 85 deelnemers. Een nieuw lerend netwerk, in samenwerking met Comeos, ging van start in 2023.
 • Fevia informeerde haar leden over de nieuwe ontbossingswetgeving. In samenwerking met de betrokken sectoren (KoffieCafé, Liprobel en Choprabisco) en andere sectoren (BFA, Fegra) worden contacten gelegd met de Belgische autoriteiten om ervoor te zorgen dat de wetgeving zo doeltreffend mogelijk wordt toegepast.

Andere doelstellingen binnen dit thema