Voorwoord

Samenwerken met een sterke voedingsindustrie betekent dat we de voeding van morgen kunnen garanderen en samen de uitdagingen van onze samenleving kunnen aangaan.

De voedingsindustrie is niet alleen de grootste industriële sector in ons land, maar is vooral ook een essentiële sector die het verschil kan maken!
Onze bedrijven zorgen voor dagelijkse voeding en voor hun toekomst, ze creëren jobs en blijven investeren, en nemen daarbij altijd de belangen van consumenten, burgers en de planeet ter harte.

De laatste jaren zijn de voedingsbedrijven, waarvan 95% KMO’s, zwaar getroffen door crisissen die hun rendabiliteit en competitiviteit op de proef hebben gesteld. Ze hebben echter op geen enkel moment opgegeven of hun essentiële rol niet meer vervuld.

Het is duidelijk dat de voedingsindustrie, dankzij lokale verankering, de ruggengraat vormt van onze economie en onze maatschappij: een rol die we willen behouden, maar die we niet als vanzelfsprekend mogen beschouwen.

In de volgende legislatuur roepen we onze politieke beleidsmakers op om onze bedrijven te steunen en te werken aan een echt industrieel beleid dat het Belgische voedingsecosysteem, de lokale verankering en het concurrentievermogen van onze sector versterkt.

Alleen samen kunnen we een duurzamer voedingssysteem opbouwen waar elke schakel in de keten en elke burger baat bij heeft.

Bekijk de 15 concrete voorstellen die we in dit memorandum naar voor schuiven om cruciale maatschappelijke uitdagingen aan te gaan dankzij competitieve bedrijven.

Bart Buysse, CEO Fevia
Anthony Botelberge, voorzitter Fevia

Nadia Lapage, algemeen directeur Fevia Vlaanderen
Geert Vermeersch, voorzitter Fevia Vlaanderen

Anne Reul, algemeen directeur Fevia Wallonië/Brussel
Arnaud Bonnel, voorzitter Fevia Wallonië