Nouvelle brochure sur la gestion des rejets dans le cadre des économies d'eau en Flandre

18.04.2023
Ce contenu est seulement disponible en néerlandais

Le rejet des eaux usées concentrées est souvent perçu comme un frein dans les projets d'économie d'eau en Flandre. Quelle est la législation applicable en matière de rejets ? Comment prendre en compte des rejets concentrées dans le permis ? Dans le cadre du projet Smart WaterUse, nous avons élaboré une brochure explicative contenant des cas pratiques sur ce sujet.

Bij waterhergebruikprojecten of ander waterbesparende projecten wordt de vuillast in het afvalwater vaak opgeconcentreerd. Deze opconcentratie wordt door bedrijven vaak als een knelpunt ervaren voor waterbesparingsprojecten. Hierdoor voldoet de afvalwaterstroom immers vaak niet meer aan de oorspronkelijke lozingsvergunning.

Binnen het Smart WaterUse project maakten we een brochure op die bedrijven kan ondersteunen bij de wetgeving rond lozing van afvalwater. De brochure geeft meer duiding bij de wettelijke bepalingen rond lozingen en de impactbeoordeling van een lozing. Ze toont de verschillende manieren om met opconcentratie om te gaan in de lozingsvergunning, geïllustreerd met praktijkcases. Ook gaat de brochure in op de technische aanpak van concentraatstromen en enkele relevante studies in dat verband. 

De brochure kan je vinden op deze link.

Op diezelfde link vind je ook de handleiding bij de Waterbarometer tool, een handige tool voor bedrijven die hun waterbeheer willen aanpakken. Deze tool werd eveneens opgemaakt binnen het Smart WaterUse project.

Het Smart WaterUse project was een samenwerking tussen Flanders’ FOOD (projectcoördinator), Fevia Vlaanderen, Centexbel, De Blauwe Cluster, watercircle.be, VITO, UGent en Vlakwa met de financiële steun van VLAIO. Het project liep eind maart af.

Ben je lid bij Fevia? Vergeet dan niet in te loggen om meer info te krijgen over lozing van concentraatstromen.