Vous voulez utiliser vos eaux usées pour l'irrigation en Flandre? - Obtenez facilement votre « grondstofverklaring » via Fevia

08.06.2021
Ce contenu est seulement disponible en néerlandais

Comme l'été dernier, Fevia Vlaanderen a demandé une déclaration générique pour matière première auprès du gouvernement flamand. Celai permet aux entreprises alimentaires de mettre plus facilement leurs eaux usées à disposition pour l'irrigation. Êtes-vous intéressé à en faire usage ? Alors lisez la suite.

Voedingsbedrijven kunnen hun gezuiverd afvalwater aanbieden voor irrigatie, bijvoorbeeld in de landbouw, en zo anderen uit de nood helpen wanneer er watertekorten zijn. Om gezuiverd afvalwater te kunnen aanbieden aan derden, heb je als voedingsbedrijf echter een grondstofverklaring nodig. Dit betekent een administratieve procedure die tijd in beslag neemt.

Vorig jaar ging Fevia Vlaanderen in dialoog met de betrokken administraties (VMM en OVAM) en werd een administratieve vereenvoudiging uitgewerkt. Concreet werd een generieke grondstofverklaring afgeleverd aan Fevia, die door individuele bedrijven kon gebruikt worden.

Ook dit jaar vroeg en verkreeg Fevia Vlaanderen een dergelijke grondstofverklaring. De grondstofverklaring zelf werd, na evaluatie, op verschillende punten bijgewerkt ten opzichte van vorig jaar.  Zo is er een uitbreiding van de scope tot irrigatie in land- en tuinbouw en openbare groenvoorziening en zijn er wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de nodige analyses.

Bedrijven die van de generieke grondstofverklaring gebruik willen maken, kunnen die na eenvoudige registratie bekomen bij Fevia. Zowel leden als niet-leden van Fevia kunnen deze bekomen. Het eigenlijke gebruik van de grondstofverklaring is wel aan voorwaarden gebonden. 

Het registratieformulier voor deze grondstofverklaring en bijkomende informatie zullen eerstdaags ter beschikking komen op deze pagina. Ben je geïnteresseerd? Geef dan alvast een seintje aan lds@fevia.be.