Je afvalwater laten gebruiken voor irrigatie? Verkrijg je grondstofverklaring eenvoudig via Fevia

08.06.2021

Net zoals vorige zomer vroeg Fevia een generieke grondstofverklaring aan bij de Vlaamse overheid, waardoor voedingsbedrijven hun afvalwater eenvoudiger ter beschikking kunnen stellen voor irrigatie. Ben je geïnteresseerd om hier gebruik van te maken? Lees dan verder.  

Voedingsbedrijven kunnen hun gezuiverd afvalwater aanbieden voor irrigatie, bijvoorbeeld in de landbouw, en zo anderen uit de nood helpen wanneer er watertekorten zijn. Om gezuiverd afvalwater te kunnen aanbieden aan derden, heb je als voedingsbedrijf echter een grondstofverklaring nodig. Dit betekent een administratieve procedure die tijd in beslag neemt.

Vorig jaar ging Fevia Vlaanderen in dialoog met de betrokken administraties (VMM en OVAM) en werd een administratieve vereenvoudiging uitgewerkt. Concreet werd een generieke grondstofverklaring afgeleverd aan Fevia, die door individuele bedrijven kon gebruikt worden.

Ook dit jaar vroeg en verkreeg Fevia Vlaanderen een dergelijke grondstofverklaring. De grondstofverklaring zelf werd, na evaluatie, op verschillende punten bijgewerkt ten opzichte van vorig jaar.  Zo is er een uitbreiding van de scope tot irrigatie in land- en tuinbouw en openbare groenvoorziening en zijn er wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de nodige analyses.

Bedrijven die van de generieke grondstofverklaring gebruik willen maken, kunnen die na eenvoudige registratie bekomen bij Fevia. Zowel leden als niet-leden van Fevia kunnen deze bekomen. Het eigenlijke gebruik van de grondstofverklaring is wel aan voorwaarden gebonden. 

Het registratieformulier voor deze grondstofverklaring en bijkomende informatie vind je hier terug