Aroma’s en aromatische producten

AROMA

AROMA verenigt de producenten, invoerders en gebruikers van aroma’s, essences, extracten en aromatische producten in België. De Vereniging informeert en verleent advies aan haar leden op het vlak van de opvolging van de reglementering en verdedigt hun belangen bij Belgische overheden en stakeholders. AROMA reageert op efficiënte wijze op de problemen, gebeurtenissen en uitdagingen door het informeren en het aanknopen van contact met de betrokken autoriteiten (FOD, FAVV) en door de aansluiting bij elke andere organisatie (Fevia, EFFA, IOFI) die zij nodig acht om haar doelstellingen te realiseren.

Contact

Viviane Vijverman
Voorzitster
T. +32 (0)10 483 718

Pascale Azzam
Onder-Voorzitster
T. +32 (0)4 252 70 41

Arnaud de Beukelaer
Onder-Voorzitter
T. +32 (0)64/23 88 00

Anne Raymaekers
Secretaris
T. +32 (0)10 483 718

AROMA
Avenue Jean Etienne Lenoir 9
1348 Louvain-la-Neuve
T. +32 (0)10 483 718
Fax +32 (0)10 451 046 
Email: viviane.vijverman@firmenich.com 
Website onder constructie