Bakkerijen

FGBB

De FGBB vzw is een actieve, professionele en betrokken federatie voor middelgrote en grote bakkerijen.

De vereniging heeft tot doel het informeren, ondersteunen en adviseren van kmo’s en grote bakkerijen in sector gerelateerde dossiers en dit door tijdig de juiste informatie aan leden of betrokken overheidsinstanties te bezorgen, zodat er op een efficiënte manier kan geanticipeerd worden op problemen, gebeurtenissen en uitdagingen. 

Daarnaast verdedigt de FGBB ook de belangen van de bakkerijsector, op nationaal en Europees niveau, bij verschillende overheden en binnen verschillende raden en werkgroepen. De FGBB is als het ware de stem van de grotere bakkerijen.

Contact

Nathalie Siccard
Voorzitter

Tom Quintelier
Secretaris-generaal
t.quintelier@fgbb.be
M: +32 (0)474 53 68 49

Cécile Dupont
Assistente
cd@fevia.be
M: +32 (0)494 82 79 68

FGBB vzw
Wetenschapsstraat, 14
1040 Brussel

Email: t.quintelier@fgbb.be
Website: www.fgbb.be
T: +32 2 550 17 64