Doelstelling 28

De internationalisering van de Belgische voedingsindustrie bevorderen

Export is de motor van de groei van de Belgische voedingsindustrie. Als klein land met een open economie moeten we onze blik op de wereld blijven richten. Zo kunnen Belgische voedingsbedrijven duurzaam verankerd blijven in België en kunnen ze bijdragen aan een duurzaam voedingssysteem.
PDF-pictogram Download PDF fiche (668.6 KB)

Wat is onze doelstelling richting 2025?

We willen dat onze export per jaar met een gemiddelde van 5% blijft groeien. Hiervoor moeten we de concurrentiepositie van onze bedrijven in het buitenland verbeteren en meer Belgische voedingsbedrijven internationaal actief maken.
Het Europees marktaandeel van de export van Belgische voedings- en drankenbedrijven kent al enkele jaren een neerwaartse trend, zowel naar landen binnen als buiten de Europese Unie. We willen deze negatieve tendens keren en een positieve evolutie bekomen op drie vlakken: 

 1. Een groter aandeel exporterende voedingsbedrijven
 2. Meer omzet uit export
 3. Een groter aantal exportbestemmingen
   

Hoe willen we die doelstellingen bereiken?

Om de internationalisering van de Belgische voedingsindustrie te bevorderen, slaan we de handen in elkaar met onze partners uit de keten en met de publieke instanties bevoegd voor internationaal ondernemen. Samen ontwikkelden we “Food2025. An export strategy for the Belgian food industry”, een langetermijnstrategie voor internationaal ondernemen met 5 doelstellingen:

 1. We vergroten de politieke steun voor de export van Belgische voeding en dranken, door de impact van internationaal ondernemen op omzet, toegevoegde waarde en werkgelegenheid te benadrukken in onze politieke contacten.
 2. We zorgen voor de nodige publieke ondersteuning voor Belgische voedingsbedrijven op het internationale toneel door een doorgedreven samenwerking met de overheidsinstanties bevoegd voor internationaal ondernemen (waaronder de FOD Buitenlandse Zaken, de FOD Economie, Douane, het FAVV, het Agentschap voor Buitenlandse Handel en de regionale exportagentschappen).
 3. We versterken het imago van Belgische voeding en dranken in het buitenland met ons promotiemerk “Food.be – Small country. Great food.”. We investeren daarvoor in online communicatie en promotionele events gericht op buitenlandse retailers, importeurs, distributeurs en voedingsbedrijven in onze belangrijkste afzetmarkten. 
 4. We vergroten de markttoegang voor Belgische producten, door onze belangen te verdedigen in internationale handelsakkoorden en door met de overheden te zorgen dat we meer Belgische voeding en dranken naar meer strategische markten kunnen exporteren.
 5. We versnellen de internationalisering van de voedingssector door opleidingen rond zakendoen op buitenlandse markten, door buitenlandse studiereizen, missies en staatsbezoeken, door deelname aan voedingsbeurzen, door nieuwe skills rond e-commerce en online zakendoen en door onze aanwezigheid op online verkoopplatformen te versterken.
   

Waar staan we vandaag?

Elk jaar publiceert Eurostat cijfers over het aandeel Belgische export ten opzichte van de totale export uit EU-lidstaten. Deze cijfers maken het mogelijk om te zien hoe de positie van Belgische voedings- en drankenbedrijven verandert ten opzichte van hun Europese concurrenten wat betreft intracommunautaire handel en export buiten de Europese Unie.

Aandeel van de Belgische export in de totale Europese export

 

De grafiek toont dat het Belgisch aandeel intracommunautaire handel sinds 2016 daalt. Het Belgisch aandeel in export buiten de Europese Unie kent ook sinds 2018 een neerwaartse trend. Daar willen we verandering in brengen.

Zo bedraagt het aandeel van bedrijven die buiten de Europese Unie exporteren ongeveer 35%. Er is dus zeker ruimte voor verbetering.

Aandeel bedrijven die exporteren (excl. artisanele bakkerijen)

 

Met uitzondering van het (corona)jaar 2020, zien we een consistente stijging van de totale exportomzet: 

Evolutie van de exportomzet

 

Wanneer we naar het aantal exportbestemmingen kijken, zien we duidelijk een stijgende tendens. Alleen de landen waar onze export meer dan 1/1.000de van onze wereldwijde export (in waarde) vertegenwoordigt, nemen we in rekening.

Aantal landen

 

Wat doen we concreet als sector?

We realiseren de doelstellingen van onze Food2025 exportstrategie aan de hand van jaarlijkse actieplannen. Die stellen we op in nauw overleg met onze voedingsbedrijven en met de regionale agentschappen voor internationaal ondernemen. Fevia Vlaanderen werkt samen met Flanders Investment & Trade binnen het kader van een structureel partnerschap. Fevia Wallonie heeft een strategische samenwerking met de agrifood cluster van Agence Wallonne à l'Exportation et aux Investissements Étrangers. Fevia Brussel stemt af met hub.brussels.

 • Fevia ontwikkelde een online Export Wegwijzer die voedingsbedrijven op weg zet bij hun zoektocht naar informatie, contacten en events rond export.
 • Fevia hielp bedrijven zich voorbereiden op en aanpassen aan de Brexit met seminaries en webinars en een online opleiding.
 • Fevia en honderden van haar leden nemen actief deel aan handelsmissies en staatsbezoeken naar belangrijke exportmarkten. De voedingssector groeide de voorbije jaren uit tot de grootste delegatie onder de deelnemende bedrijven.
 • Fevia Vlaanderen organiseert retailstudiereizen om bedrijven meer inzicht te geven in de potentiële exportmarkten.
 • Fevia Wallonie trekt samen met een pilootgroep van voedingsbedrijven volop de kaart van de “e-business”. We worden actief op e-commerce platformen Ocado (VK) en Tmall Global (China) en op B2B platform RangeMe (VSA). Een gids wijst bedrijven naar opleiding, begeleiding en subsidies voor hun initiatieven op dit vlak.
 • Jaarlijks nemen meer dan 150 Belgische voedingsbedrijven deel aan voedingsbeurzen SIAL en Anuga. We zetten onze aanwezigheid extra in de kijker bij het internationale bezoekerspubliek met brochures, magazines, promotiemateriaal en online communicatie.
 • De food.be website is dé referentiesite voor wie zoekt naar Belgische voedingsbedrijven en hun producten. Meer dan 1,300 bedrijven werken mee door informatie aan te rijken op hun bedrijfspagina’s. Ze gebruiken de food.be communicatiekanalen als microfoon naar de wereld: ze delen hun nieuwtjes en verhalen en tonen op welke beurzen ze staan en aan welke handelsmissies ze deelnemen. Onze boodschappen sturen we via de food.be nieuwsbrief en social media kanalen gericht naar ons doelpubliek in onze belangrijkste exportbestemmingen.