Digitalisering

ICT profiles wanted!

Tussen 2016 en 2019 is het aandeel bedrijven in de voedingsindustrie dat heeft geprobeerd ICT-specialisten aan te werven/heeft aangeworven, gestegen van 6% naar 18%. Na een lichte daling in 2020 bereikt dit percentage een piek in 2022 (28%).

Maar terwijl relatief steeds meer van deze bedrijven moeilijkheden ondervonden om de juiste profielen aan te werven, doet in 2022 slechts 22% van hen dat. Het valt nog te bezien of deze verbetering cyclisch of structureel van aard is.

 

Terugval van de B2C e-commerce

Het omzetaandeel van Belgische voedingsbedrijven uit e-commerce was in 2021 gedaald tot 35%, waarschijnlijk als gevolg van de geleidelijke opheffing van de covid-restricties. In 2022 is dit aandeel gestegen tot 41%.

In 2022 is slechts 5% van de omzet afkomstig van B2C online verkoop, tegenover 36% voor EDI-transacties (Electronic Data Interchange). De overgrote meerderheid van de webverkopen in de voedingsindustrie zijn business-to-business en aan overheidsinstanties.

 

Aanzienlijke robotisering

De Belgische voedingsindustrie is één van de meest "gerobotiseerde" in de Europese Unie. Bijna een vijfde van de bedrijven (19%) gebruikt zelfs een robot in hun productieproces. Alleen de Nederlandse, de Zweedse en de Deense voedingsindustrie doen het beter. De problemen die de voedingsindustrie ondervindt bij het vinden van geschoolde arbeidskrachten, en de hoge loonkosten kenmerkend voor de sector, spelen zeker een belangrijke rol bij hun keuze om te robotiseren.

De gegevens voor het jaar 2022 worden te onbetrouwbaar geacht om te worden gepubliceerd.