Digitalisering

ICT profiles wanted!

Tussen 2016 en 2019 is het aandeel bedrijven in de voedingsindustrie dat heeft geprobeerd ICT-specialisten aan te werven/heeft aangeworven, gestegen van 6% naar 18%. In 2020 daalde dit percentage licht (15%).

Opvallend is ook dat relatief meer van deze bedrijven moeite hebben om de juiste profielen in dienst te nemen. Terwijl dat in 2016 nog 45% bedroeg, is dat nu gestegen tot 80%.

 

Terugval van de e-commerce

Terwijl het omzetaandeel van Belgische voedingsbedrijven uit e-commerce in 2020 voor het eerst de kaap van 40% had overschreden, is het in 2021 teruggevallen tot 35%. De geleidelijke opheffing van de beperkingen voor covid verklaart waarschijnlijk een groot deel van deze daling.

23% van de omzet wordt gegenereerd door EDI-transacties (Electronic Data Interchange) en 12% door online verkopen. Het overgrote deel van de e-commerce komt tot stand via de website of applicatie van het bedrijf, een klein deel is afkomstig van verkoop via marktetplaces. Het is hier wel belangrijk te vernoemen dat de e-commerce in de voedingsindustrie hoofdzakelijk uit B2B bestaat.

 

Meer en meer robotisering

De Belgische voedingsindustrie is één van de meest "gerobotiseerde" in de Europese Unie. Bijna een vijfde van de bedrijven (19%) gebruikt zelfs een robot in hun productieproces. Alleen de Nederlandse, de Zweedse en de Deense voedingsindustrie doen het beter. De problemen die de voedingsindustrie ondervindt bij het vinden van geschoolde arbeidskrachten, en de hoge loonkosten kenmerkend voor de sector, spelen zeker een belangrijke rol bij hun keuze om te robotiseren..