FAVV exportcertificaten

De Provinciale controle-eenheden (PCE’s) van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) leveren exportcertificaten af voor voedingsmiddelen. Afhankelijk van de eisen van derde landen en de aard van de betrokken producten bestaan er verschillende types certificaten, met of zonder aanvullende verklaringen. Het certificeringsbeleid van het FAVV staat onder het beheer van de Stafdirectie Internationale zaken.

FEVIA overlegt als stakeholder met het FAVV om exportcertificering te faciliteren en zoveel mogelijk te vereenvoudigen.

Nieuws