Johan Hallaert

Food Policy Director

Johan is directeur van het departement Voedingsbeleid. Het team van het departement Voedingsbeleid focust vooral op de volgende expertisedomeinen: voedselveiligheid,  voedselinformatie aan de consument en ‘voeding en gezondheid’.

Johan is verantwoordelijk voor de algemene leiding en coördinatie van het departement, voor de contacten met de stakeholders rond de verschillende expertisedomeinen van zijn departement en vertegenwoordigt samen met zijn team Fevia binnen verschillende externe overlegorganen.