Johan Hallaert

Senior Advisor Food Policy

Johan maakt deel uit van het departement Voedingsbeleid. Het team van het departement Voedingsbeleid focust vooral op de volgende expertisedomeinen: voedselveiligheid,  voedselinformatie aan de consument en ‘voeding en gezondheid’.

Johan coördineert – samen met Imke – de dossiers ‘Voedselveiligheid’. Hij volgt specifiek de dossiers m.b.t. contaminanten, materialen in contact, drinkwater, Brexit, novel foods, GGO’s en nanotech, Johan vertegenwoordigt Fevia in verschillende externe werkgroepen en overlegorganen rond deze thema’s.

Artikels