Landbouwbeleid

De Europese Unie werkte een reglementair kader uit waarbinnen de Europese landbouw moet evolueren: het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid of GLB. De lidstaten (en voor België de gewesten) passen dit kader toe en passen het aan aan hun nationale/gewestelijke markt. Fevia, Fevia Vlaanderen en Fevia Wallonie volgen de evoluties in het GLB op. In overleg met de federale en gewestelijke bevoegde overheden en met de andere schakels in de keten verdedigen zij de belangen van de voedingsindustrie in dit dossier. Zo hebben Fevia Vlaanderen en Fevia Wallonie mandaten in onder andere de SALV (Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij), de Stuurgroep Bio en het Collège des Producteurs.

Pers