Promotie-organisaties

Zowel in Vlaanderen als in Wallonië heeft de overheid organisaties opgericht voor de promotie van landbouw- en voedingsproducten op de binnenlandse markt: VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) in Vlaanderen en APAQ-W (Agence Wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité) in Wallonië. Fevia Vlaanderen en Fevia Wallonie zijn vertegenwoordigd binnen deze promotie-organisaties en waken er over de aandachtspunten van de voedingsbedrijven en over de voorwaarden voor een efficiënte voedingsketen.