Accijnzen

Accijnzen worden vaak geassocieerd met brandstof, tabak en alcoholische dranken. Minder bekend is dat België ook nationale accijnzen heft op niet-alcoholische dranken. De hoge accijnzen op zowel alcoholische als niet-alcoholische dranken zijn er gedeeltelijk verantwoordelijk voor dat deze producten hier vaak duurder zijn dan in onze buurlanden. Accijnzen brengen bovendien een zware administratieve last mee voor bedrijven. 

Nieuws

Standpunten

Pers