Vennootschapsbelasting

Onder druk van de OESO en de Europese Unie is de vennootschapsbelasting in volle beweging. Het is broodnodig steeds te beschikken over correcte informatie over wat er (mogelijk) verandert in België. FEVIA blijft via het VBO en de FOD Financiën op de hoogte en informeert haar leden van de evoluties op dit vlak.

Nieuws