GGO

De introductie van genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) en hun verwerking in voedingsmiddelen is strikt geregeld door Europese wetgeving en iedere beslissing op dat vlak wordt voorafgegaan door een uitgebreide risico-evaluatie. FEVIA stelde samen met BEMEFA (Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten), COMEOS (vertegenwoordiger van de Belgische handel en diensten) en de bevoegde Belgische overheidsinstanties de GGO Toepassingsgids op. Deze gids helpt professionelen uit de agro-voedingsindustrie om te voldoen aan de GGO-wetgeving.