Innovatieplatformen

FEVIA stond aan de wieg van twee innovatieplatformen die innovatieprojecten in en voor voedingsbedrijven stimuleren: Flanders’ FOOD in Vlaanderen en Wagralim in Wallonië. Deze innovatieplatformen brengen voedingsbedrijven - ook de vele KMO’s die de sector rijk is - in contact met kennisinstellingen om samen gerichter te innoveren. FEVIA Vlaanderen en FEVIA Wallonie zijn vertegenwoordigd in beide innovatieplatformen en kijken er, samen met de voedingsbedrijven, op toe dat Flanders’ FOOD en Wagralim rekening houden met de innovatieprioriteiten van de voedingsindustrie. 

Pers