Modernisering (verticale) wetgeving

De Belgische voedingswetgeving kent tal van koninklijke besluiten (KB’s) die de samenstelling van specifieke voedingsproducten vastleggen. Deze verouderde KB’s zijn in veel gevallen een rem op innovatie en beletten Belgische voedingsproducenten bijvoorbeeld om producten met minder zout of minder vet op de markt te brengen. Bovendien mogen buitenlandse concurrenten hun producten in België op de markt brengen zonder te moeten voldoen aan deze Belgische voedingswetgeving. Begin 2016 namen minister Kris Peeters en de FOD Economie het initiatief om ernstig werk te maken van de modernisering van deze ‘verticale’ wetgeving. Fevia volgt de algemene context op en de betrokken sectorfederaties volgen de inhoudelijke discussies op.

Nieuws

Pers