Voedselauthenticiteit en fraude

Wie voedselfraude pleegt, misleidt bewust de consument én de andere actoren uit de voedselketen. Voedselfraude kan de authenticiteit van producten in het gedrang brengen. Voedingsbedrijven hebben er dus alle belang bij om zich in de mate van het mogelijke tegen voedselfraude te wapenen en het vertrouwen van de consument te behouden. Fevia sensibiliseert haar leden onder meer via publicaties en workshops over mogelijke preventieve maatregelen tegen voedselfraude.

Nieuws

Pers