Prijzen grondstoffen

In een vrijgemaakt landbouwbeleid zijn grondstofprijzen onderhevig aan de evolutie van de wereldprijzen. Schommelingen van grondstofprijzen hebben een belangrijke impact op bedrijven actief in de voedingsindustrie. Binnen de wettelijke grenzen van de mededingingswet zoekt Fevia, samen met de bevoegde overheden en andere schakels in de keten, naar oplossingen om negatieve effecten van prijsschommelingen te verlichten.

Nieuws

Pers