Circulaire economie

De doelstelling van de circulaire economie is het sluiten van kringlopen door materialen en grondstoffen zo lang mogelijk te (her)gebruiken en afval zoveel mogelijk te vermijden. De voedingsindustrie past dit principe al van oudsher toe. Het valoriseren van nevenstromen, bijvoorbeeld als diervoeder, of het recycleren van verpakkingen, zijn daar maar enkele voorbeelden van.

Nieuws

Pers