Vlaamse ondersteuning voor innovatieve projecten in de circulaire voedselketen

10.10.2022

Heb je een project rond preventie van voedselverlies en/of het valoriseren van voedselreststromen tot voeding of voeder? Dan kan 80% van je project, met een maximum van 100.000 euro, gesubsidieerd worden. Dien je project in voor 14 november 2022 – 9 u!

Vlaanderen Circulair lanceert een projectoproep om innovatieve projecten in de circulaire voedselketen te ondersteunen. Minister van Omgeving Zuhal Demir maakte hiervoor 700.000 euro vrij. De call sluit af op 14 november 2022 - 9u.

Voor wie?

De oproep richt zich op partnerschappen van lokale overheden, (sociale) ondernemingen, onderzoeksinstellingen, non-profit organisaties die een project willen uitwerken rond het thema circulaire voedselketen, dat aansluit bij het actieplan van de werkagenda circulaire voedselketen.

Deze oproep wil eerder focussen op nieuwe ketensamenwerkingen, kringlopen sluiten buiten de reeds bestaande samenwerkingen, inzetten op minimale input voor een maximale output, … met als doel om bedrijfs- en sectoroverschrijdend te werken, alsook over de schakels heen binnen de productketens. 

Voor welke projecten?

De inhoudelijke focus van de call is de preventie van voedselverlies en hoogwaardige valorisatie van voedselreststromen, volgens de cascade van waardebehoud. De scope ligt op hoogwaardige valorisatie richting voeding, zodat de voedselkringloop gesloten kan worden.  Dit geldt voor de gehele (agro-) voedingsketen inclusief de consumptiefase. Met hoogwaardig wordt bedoeld dat voedselverlies en voedselreststromen gevaloriseerd worden richting voedsel (direct en indirect via voeder).  

Omwille van de recente, maatschappelijke uitdagingen en omwille van het feit dat voeding één van de basisbehoeften is, is het terugdringen van voedselverlies een prioritaire doelstelling.  Het voorkomen, reduceren, herverdelen, herwerken,… van voedselverlies enerzijds en het valoriseren van voedselreststromen in de voedselketen anderzijds vormen samen dan ook één van de prioriteiten van de werkagenda circulaire voedselketen.

Deze oproep richt zich naar projecten in de praktijk, concrete, meetbare en zichtbare acties, die op het niveau van waardeketens en ecosystemen het verschil kunnen maken.   

Er dient tevens ook aandacht te gaan naar de complementariteit zowel met andere (bestaande) projecten en acties als met het bestaande instrumentarium beschikbaar bij de verschillende beleidsdomeinen.  Deze oproep wil vooral samenwerkingsverbanden ondersteunen, die buiten de bestaande subsidieregelingen en het regulier dienstenaanbod vallen. 

Wat zijn de bedragen?

Vlaanderen Circulair (OVAM) subsidieert tot 80% van een project, met een maximum van 100.000 euro. Voor grotere projecten kan je een deelbegroting maken voor het stuk dat je wil laten subsidiëren.

Wat is de timing?

De deadline voor indiening is: dinsdag 14 november 2022 om 9u.

De goedgekeurde projecten moeten starten vóór 31 december 2022 en mogen maximaal 24 maanden duren. Het gesubsidieerde project kan deel uitmaken van een ruimer project, dat langer loopt. 

Bijkomende informatie

De gehanteerde criteria voor deze oproep vind je hier.

Vlaanderen Circulair organiseert ook een info-moment. Dit gaat door op 14 oktober 10u30 als een online teamsmeeting. Om je in te schrijven klik je hier.