Reclamedrukwerk

Oud papier en reclamedrukwerk worden steeds vaker hergebruikt waardoor ze niet langer geld kosten maar geld opbrengen. Toch blijven bedrijven die reclamedrukwerk op de markt brengen, onderworpen aan een aanvaardingsplicht. Fevia ijvert, samen met het Interventiefonds oud papier, voor een harmonisatie en dus voor de afschaffing van de aanvaardingsplicht voor oud papier in Wallonië en Brussel.