Overheidsbeleid Bodem

Het bodembeleid is er in de eerste plaats op gericht om bodemverontreiniging te voorkomen, via normen en de grondverzetregeling. Fevia legt uit welke gevolgen de wetgeving heeft op voedingsbedrijven.