Beste Beschikbare Technieken

Beste Beschikbare Technieken (BBT) zijn technieken die in vergelijking met alle gelijkaardige technieken het best scoren op milieugebied én die betaalbaar zijn én die technisch uitvoerbaar zijn. Deze technieken worden in het ideale geval bepaald op Europees niveau (BREF’s), maar ook op regionaal niveau worden er BBT's bepaald. Fevia volgt de opmaak van nieuwe BBT-studies voor de voedingsindustrie van nabij op.