Milieu management

Veel Belgische voedingsbedrijven beschikken over een milieumanagementsysteem (ISO, EMAS ...). Deze bedrijven hebben een duidelijke voorbeeldfunctie voor de hele sector. Ook milieu- of duurzaamheids-charters komen al vaak voor binnen de voedingsindustrie. Fevia zet dergelijke initiatieven graag in de kijker aangezien ze het engagement van de sector voor duurzame ontwikkeling aantonen.