Milieuvergunning

Voedingsbedrijven moeten over een geldige milieuvergunning beschikken. Aan deze milieuvergunning zijn exploitatievoorwaarden gekoppeld. Fevia ijvert voor een snelle vergunningsprocedure met rechtszekerheid en voor exploitatievoorwaarden gebaseerd op de Beste Beschikbare Technieken.