Verpakkingsheffing

Sinds 2004 bestaat er een taks op drankverpakkingen: de verpakkingsheffing. Dit is een heffing op zowel éénmalige als herbruikbare verpakkingen (met statiegeld). De verpakkingsheffing zorgt helaas voor meer grensaankopen in de ons omringende landen. Fevia is daarom voorstander van het afschaffen van deze heffing.

Nieuws

Pers