Kwaliteit van inkomend water

De kwaliteit van inkomend water is van groot belang in het kader van de voedselveiligheid. Voedingsbedrijven mogen voor de meeste doeleinden enkel drinkbaar water gebruiken. Dit heeft gevolgen voor de behandelingsmethodes, de kosten en de lozing van afvalwater. Fevia ijvert ervoor om milieueisen en voedselveiligheid op elkaar af te stemmen.

Nieuws