Lozing van afvalwater

Voedingsbedrijven lozen hun afvalwater ofwel in het oppervlaktewater ofwel in een openbare riolering. Ze moeten daarbij aan steeds meer lozingsnormen voldoen. In veel gevallen behandelen bedrijven hun afvalwater dan ook in een eigen waterzuiveringsinstallatie. Fevia ijvert ervoor dat de normen realistisch en technisch haalbaar blijven voor voedingsbedrijven.

Nieuws