Overheidsbeleid Water

Het verbruiken van water heeft een impact op het milieu en die impact willen de overheden zo beperkt mogelijk houden. Vermits voedingsbedrijven water gebruiken om voeding te produceren, krijgen ze te maken met deze regelgeving om de milieu-impact te beperken. Fevia houdt haar leden op de hoogte van de regelgeving rond waterverbruik.  

Nieuws