Waterkosten

Naast de heffingen zijn er nog verschillende andere financiële aspecten gelinkt aan watergebruik en -lozing. Zo betalen voedingsbedrijven hun drinkwaterfactuur aan drinkwaterbedrijven, betalen ze voor openbare afvoer en zuivering van afvalwater en sluiten ze contracten af met openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI). Fevia ijvert voor eenvoudige en correcte facturen zodat voedingsbedrijven hun waterkosten beter kunnen beheren.

Nieuws