Sociaal fonds arbeiders

Het sociaal fonds voor de arbeiders van de voedingssector en het sociaal fonds voor de arbeiders van de bakkerijsector verzekeren bepaalde prestaties in het voordeel van de arbeiders van de sector. De fondsen garanderen de betaling van de aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met pensioentoeslag (SWT, het vroegere brugpensioen) binnen de wettelijke grenzen en de betaling van een aanvullende vergoeding aan langdurig zieke arbeiders. De fondsen betalen aan gesyndiceerde arbeiders (een deel van) hun syndicale premie terug en dekken de kosten van de syndicale vorming. Het sociaal fonds voor arbeiders van de bakkerijsector verzekert bovendien de betaling van een aanvullende vergoeding bij tijdskrediet eindeloopbaan en de aanvullende vergoeding in geval van tijdelijke werkloosheid. Het sociaal fonds voor de arbeiders van de voedingssector beheert in het kader van het aanvullend pensioen ook het luik solidariteit. Dit luik zorgt voor een financiering van het aanvullend pensioen indien een aangeslotene geen loon geniet door bijvoorbeeld faillissement, arbeidsongeschiktheid of economische werkloosheid. Het sociaal fonds staat ook in voor de compensatie van loonverlies, voor zover dit kan natuurlijk, in geval van overlijden van een arbeider. Tot slot is het sociaal fonds voor de arbeiders van de voedingssector ook actief in projecten rond ontwikkelingssteun in de Derde Wereld.


 

Nieuws