Een aanvullende vergoeding voor tijdelijke werkloosheid arbeiders

04.11.2022

Arbeiders in tijdelijke werkloosheid hebben in onze sector gedurende 60 dagen per jaar recht op een aanvullende vergoeding vanuit de werkgever. Arbeiders uit de bakkerijsector ontvangen gedurende 45 dagen per jaar een vergoeding vanuit het sociaal fonds. Ook in het kader van de energiecrisis beslisten we dat arbeiders voor de overige dagen tijdelijke werkloosheid een aanvraag voor aanvullende vergoeding kunnen indienen bij het sociaal fonds. 

Tijdens de coronacrisis voorzagen we een sectorale steun voor arbeiders die langdurig in tijdelijke werkloosheid waren. Gezien de energiecrisis beslisten we op het vorige PC118 om die steun te verlengen tot 31 maart 2023.  

Arbeiders die per kalenderjaar meer dan 60 dagen tijdelijk werkloos zijn (of meer dan 45 dagen in de bakkerijsector) en daarvoor geen aanvullende vergoeding kregen, kunnen dus opnieuw een aanvraag indienen bij het sociaal fonds voor een aanvullende vergoeding voor die dagen tijdelijke werkloosheid. We sloten hiervoor de cao's in het PC118.

Je vindt hier de aanvraagformulieren:

De steun geldt zowel voor klassieke economische werkloosheid als voor economische werkloosheid energie.
Die tijdelijke werkloosheid "energie" geldt voor zogenaamde energie-intensieve bedrijven. Dat zijn bedrijven, in de zin van de juridische entiteit, waar de aankoop van energieproducten, met inbegrip van energieproducten andere dan aardgas en elektriciteit, ten minste 3 % van de toegevoegde waarde uitmaakt voor het kalenderjaar 2021 of die aantonen dat hun definitieve energierekening voor het trimester voorafgaand aan het trimester waarin zij gebruik maken van tijdelijke werkloosheid energie is verdubbeld ten opzichte van hun definitieve energierekening voor hetzelfde trimester van het voorafgaande jaar. Meer informatie lees je hier.