Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid arbeiders

23.03.2021

Update:  we voorzien deze tussenkomst vanuit het sociaal fonds ook in 2021. Meer informatie volgt. 

Arbeiders in tijdelijke werkloosheid hebben in onze sector gedurende 60 dagen per jaar recht op een aanvullende vergoeding vanuit de werkgever. Arbeiders uit de bakkerijsector ontvangen gedurende 45 dagen per jaar een vergoeding vanuit het sociaal fonds. In het kader van de coronacrisis beslisten we dat arbeiders voor de overige dagen tijdelijke werkloosheid in 2020 een aanvraag voor aanvullende vergoeding kunnen indienen bij het sociaal fonds. 

Door de coronacrisis waren verschillende arbeiders uit onze sector in een vorm van tijdelijke werkloosheid in 2020. Vakbonden vroegen om de termijn van de aanvullende vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkeringen te verlengen. Om bijkomende kosten voor werkgevers in dit kader te vermijden, bekeken we de mogelijkheden binnen de sociale fondsen voor de arbeiders in onze sector. 

Arbeiders die in 2020 meer dan 60 dagen tijdelijk werkloos waren (of meer dan 45 dagen in de bakkerijsector) en daarvoor geen aanvullende vergoeding kregen, kunnen nu een aanvraag indienen bij het sociaal fonds voor een aanvullende vergoeding voor die dagen tijdelijke werkloosheid. De cao's werden hiervoor vorige week gesloten in het PC118.

Je vindt hier de aanvraagformulieren:

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona is ondertussen verlengd tot 30 juni 2021. Meer informatie lees je in onze aangepaste nota.