Index

De sectorale minimumlonen en de reële lonen worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. Op basis van de inflatievoorspellingen van het Federaal Planbureau berekent Fevia maandelijks de te verwachten index op 1 januari zodat haar leden zicht hebben op de impact hiervan op hun budget.

Nieuws